Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Pressmeddelanden 2022

17 maj – Nu får 20 000 östgötar ett bättre utbud av kollektivtrafik

Med start den 13 juni stärks kollektivtrafiken i de östra delarna av vårt län. Trafiken som berörs är pendlingsstråken in mot Norrköping. Utbudet kommer att öka kraftigt och förväntas generera närmare 70 000 fler hållbara resor per år. Drygt 20 000 östgötar får i och med dessa förändringar en förbättrad kollektivtrafik.

Läs hela pressmeddelandet.

14 april – Har du blivit bilberoende under pandemin?

Under pandemin var det många kollektivtrafikresenärer som tog sitt ansvar och valde andra färdmedel. Nu gör Östgötatrafiken en extra insats för att få tillbaka dessa kunder till ett mer hållbart resande. Den 18–30 april sänks priset på 30-dagarsbiljetten med 20 procent.

Läs hela pressmeddelandet.

8 februari – Framdörrarna öppnas

När Folkhälsomyndigheten tar bort alla restriktioner den 9 februari öppnas
bussarnas framdörrar för påstigning. Under onsdagen blir det återigen dags att återgå till det normala flödet på bussarna. 

Läs hela pressmeddelandet.

31 januari – Rabatt på resor i lågtrafik

Den 14 februari inför Östgötatrafiken, som första länstrafikbolag i Sverige, en lågtrafikbiljett på stora delar av sitt biljettsortiment. Lågtrafikbiljetten är ett billigare alternativ för dem som reser på tider då det är färre resenärer ombord.

Läs hela pressmeddelandet.

11 januari – Framdörren stängs

I samband med de utökade restriktioner som regeringen beslutat om att införa från och med onsdag 12 januari har Östgötatrafiken i dialog med trafikföretagen i länet kommit överens om att tillfälligt stänga bussarnas framdörrar.

Beslutet innebär att kunderna hänvisas till någon av de bakre dörrarna för såväl på- som avstigning. Beslutet kommer att omprövas var 14:e dag, på samma sätt som Folkhälsomyndigheten och regeringen omprövar de nationella restriktionerna.

Läs hela pressmeddelandet.