Pressmeddelanden 2022

8 december – Östgötatrafiken tredubblar antalet elbussar

Nu får Östergötland ännu fler elbussar – och elbussar i landsbygdstrafiken. Det står klart efter att en ny upphandling avslutats i dag.

Avtalet, som är det första med enbart elbussar, har tilldelats Connect Bus Sandarna AB. Det gäller för stadstrafiken i Motala och landsbygdstrafiken i den västra delen av Östergötland, där bussarna kommer utgå från Motala, Mjölby, Ödeshög och Österbymo.

Läs hela pressmeddelandet om tredubblingen av antalet elbussar.

8 december – Risk för mer tågstörningar i helgen

Natten mellan lördag och söndag byter Trafikverket planeringssystem och det finns en viss risk att det kan medföra störningar i tågtrafiken.
– Förhoppningsvis påverkar detta inte Östgötapendelns resenärer alls. Men vi vill minska risken för att våra kunder påverkas och därför uppmana de som ska resa att noga kolla upp sin avgång, säger Mattias Näsström, biträdande trafikchef på Östgötatrafiken.

Läs hela pressmeddelandet om Risk för mer tågstörningar i helgen.

19 september – Åk två för en den 20 september

Varje år i september genomförs den Europeiska mobilitetsveckan – ett initiativ som lyfter vikten av hållbara resor och transporter. I år har Östgötatrafiken tillsammans med Energikontorets EU projekt “Rena resan” och länets samtliga kommuner valt att fokusera extra mycket på tisdagen den 20 september.

Läs hela pressmeddelandet om åk två för en.

14 september – Invigning av Finspångs nya busslinjer

I mitten av augusti fick Finspång två nya tätortslinjer. Fredag den 16 september är det dags för den formella invigningen av den nya trafiken. Invigningsceremonin sker på Bergslagstorget i Finspång klockan 12:00 då Julie Tran, ordförande i Regionens Trafik- och samhällsplaneringsnämnd, tillsammans med Hugo Andersson, Miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspång kommun, håller tal och klipper band.

Läs hela pressmeddelandet om invigningen av Finspångs nya busslinjer.

8 augusti – Nu får 20 000 fler östgötar bättre trafik

Den 15 augusti – när höstens tidtabeller börjar gälla – kommer många resenärer i Norrköping, Krokek, Finspång, Skärblacka, Söderköping samt omkringliggande orter som Västra Husby och Östra Ryd att få bättre kollektivtrafik med kortare restider och fler avgångar.

Läs hela pressmeddelandet om satsningen på landsbygdstrafiken i östra Östergötland.

5 juli – Trafikverkets banarbeten påverkar Östgötapendeln

Under sommaren passar Trafikverket på att rusta upp järnvägarna – så även i år. Flera av årets arbeten sker utanför Östergötlands gränser men påverkar ändå Östgötapendeln. Resenärer rekommenderas att söka sin resa i appen eller på webben för att få aktuell information om en specifik avgång.

Läs hela pressmeddelandet om Trafikverkets banarbeten påverkar Östgötapendeln.

30 maj – Östgötatrafiken släpper Sommarbiljett för ungdomar 

Med start den 1 juni kan barn och ungdomar mellan 7–19 år köpa en rabatterad 30-dagarsbiljett för obegränsat antal resor i hela Östergötland. Biljetten ska ge fler barn och ungdomar möjlighet att resa i länet under sommarlovet, besöka turist- och utflyktsmål eller ta sig till/från sommarjobbet och kompisar på ett hållbart sätt.

Läs hela pressmeddelandet om Sommarbiljetten.

17 maj – Nu får 20 000 östgötar ett bättre utbud av kollektivtrafik

Med start den 13 juni stärks kollektivtrafiken i de östra delarna av vårt län. Trafiken som berörs är pendlingsstråken in mot Norrköping. Utbudet kommer att öka kraftigt och förväntas generera närmare 70 000 fler hållbara resor per år. Drygt 20 000 östgötar får i och med dessa förändringar en förbättrad kollektivtrafik.

Läs hela pressmeddelandet.

14 april – Har du blivit bilberoende under pandemin?

Under pandemin var det många kollektivtrafikresenärer som tog sitt ansvar och valde andra färdmedel. Nu gör Östgötatrafiken en extra insats för att få tillbaka dessa kunder till ett mer hållbart resande. Den 18–30 april sänks priset på 30-dagarsbiljetten med 20 procent.

Läs hela pressmeddelandet.

8 februari – Framdörrarna öppnas

När Folkhälsomyndigheten tar bort alla restriktioner den 9 februari öppnas
bussarnas framdörrar för påstigning. Under onsdagen blir det återigen dags att återgå till det normala flödet på bussarna. 

Läs hela pressmeddelandet.

31 januari – Rabatt på resor i lågtrafik

Den 14 februari inför Östgötatrafiken, som första länstrafikbolag i Sverige, en lågtrafikbiljett på stora delar av sitt biljettsortiment. Lågtrafikbiljetten är ett billigare alternativ för dem som reser på tider då det är färre resenärer ombord.

Läs hela pressmeddelandet.

11 januari – Framdörren stängs

I samband med de utökade restriktioner som regeringen beslutat om att införa från och med onsdag 12 januari har Östgötatrafiken i dialog med trafikföretagen i länet kommit överens om att tillfälligt stänga bussarnas framdörrar.

Beslutet innebär att kunderna hänvisas till någon av de bakre dörrarna för såväl på- som avstigning. Beslutet kommer att omprövas var 14:e dag, på samma sätt som Folkhälsomyndigheten och regeringen omprövar de nationella restriktionerna.

Läs hela pressmeddelandet.