Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

En bussförare syns bakom bussens fönster

Zoner och priser

Vårt biljettsystem utgår från dig och ditt resande. Det finns fyra zoner: liten, mellan, stor och län. Vilken biljett som passar bäst för dig bestäms utifrån vart just du vill och behöver resa.

När du köper biljett bestäms storleken på din zon genom att du anger hållplatserna där du vill stiga på, av eller byta. I appen finns även snabbval till populära zoner. I samband med köpet visas zonen du valt i en karta så att du enkelt kan se var din biljett är giltig. Biljetten gäller i hela det område du valt.

Våra zoner

Liten zon inrymmer resor som är kortare än 8 kilometer. Till liten zon räknas även stadszonerna inom Linköping, Norrköping eller Motala, där du reser med stadsbussar och spårvagn. Klicka på respektive stad för att se stadszonen i kartan. Du kan även se alla stadszonerna här.

Mellanzon väljs när din resa, med av- och påstigningar samt eventuella byten, ryms inom en diameter på 20 kilometer, det vill säga resor som är kortare än 2 mil.

Stor zon har en diameter på 30 kilometer. Det betyder att alla resor som är kortare än 3 mil ingår.

Zon län täcker in hela Östergötland. När denna zon valts reser du fritt i hela länet under den tid din biljett är giltig

Vad kostar det?

Enkelbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 26 18,20
Mellanzon 50 35
Stor zon 65 45,50
Län 75 52,50

Information om giltighet på enkelbiljetter hittar du här.

Blippa med betalkort i stadstrafiken

  Pris
1 blipp - 60 minuter 26
2 blipp - 24 timmar 52
Pristak 30 dagar 780

Läs mer om blippa och pristak

24-timmarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 52 36,40
Mellanzon  100 70
Stor zon 130 91
Län 150 105

30-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 625 437,50
Mellanzon 775 542,50
Stor zon 950 665
Län 1150 805

30-dagarsbiljett Fritid

  Ungdom
30-dagarsbiljett Fritid 200

365-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 5625 3937,50
Mellanzon 6975 4882,50
Stor zon 8550 5985
Län 10350 7245

Närtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Skärgårdstrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Stadszonstillägg

  Stadszonstillägg *
Enkelbiljett 10
24-timmarsbiljett 20
30-dagarsbiljett 100
365-dagarsbiljett 900
* Gäller liten zon och mellanzon

Så här fungerar zonerna

Bra att veta

  • När du planerar en resa och köper biljett ska de hållplatser du går på och av, och där du gör eventuella byten, finnas inom zonen.
  • Är din resa precis på gränsen mellan två zonstorlekar kan det innebära olika pris på resan utifrån vilken hållplats du väljer.
  • Stadszonstillägg finns för dig som har en biljett som gränsar till en stadszon, men som vill resa vidare inom stadszonen. Då kan biljetten utökas till att inkludera hela stadszonen.
  • Har du periodbiljett inom en zon som inte angränsar till en stadszon och vill resa utanför den zonen, måste du köpa en ny biljett.