Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

En bussförare syns bakom bussens fönster

Priser

Vårt biljettsystem utgår från dig och ditt resande. Det finns fyra zoner: liten, mellan, stor och län. Vilken biljett som passar bäst för dig bestäms utifrån vart just du vill och behöver resa.

När du köper biljett bestäms storleken på din zon genom att du anger hållplatserna där du vill stiga på, av eller byta. I appen finns även snabbval till populära zoner. I samband med köpet visas zonen du valt i en karta så att du enkelt kan se var din biljett är giltig. Biljetten gäller i hela det område du valt.

Våra zoner

Liten zon inrymmer resor som är kortare än 8 kilometer. Till liten zon räknas även stadszonerna inom Linköping, Norrköping eller Motala, där du reser med stadsbussar och spårvagn. Klicka på respektive stad för att se stadszonen i kartan. Du kan även se alla stadszonerna här.

Mellanzon väljs när din resa, med av- och påstigningar samt eventuella byten, ryms inom en diameter på 20 kilometer, det vill säga resor som är kortare än 2 mil.

Stor zon har en diameter på 30 kilometer. Det betyder att alla resor som är kortare än 3 mil ingår.

Zon län täcker in hela Östergötland. När denna zon valts reser du fritt i hela länet under den tid din biljett är giltig

Vad kostar det?

Enkelbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 27 18,90
Mellanzon  53 37,10
Stor zon 70 49
Län 80 56

Enkelbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 25 17,50
Mellanzon  48 33,60
Stor zon 62 43,40
Län 72 50,40

Information om giltighet på enkelbiljetter hittar du här.

Blippa med betalkort i stadstrafiken

  Pris
1 blipp - 60 minuter 27
2 blipp - 24 timmar 54
Pristak 30 dagar 810

Läs mer om blippa och pristak

24-timmarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 54 37,80
Mellanzon  106 74,20
Stor zon 140 98
Län 160 112

24-timmarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 50 35
Mellanzon  96 67,20
Stor zon 124 86,80
Län 144 100,80

30-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 656 459,20
Mellanzon  814 569,80
Stor zon 998 698,60
Län 1208 845,60

30-dagarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 594 415,80
Mellanzon  736 515,20
Stor zon 903 632,10
Län 1093 765,10

30-dagarsbiljett Fritid

  Ungdom
30-dagarsbiljett Fritid 200

365-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 6232 4362,40
Mellanzon  7733 5413,10
Stor zon 9481 6636,70
Län 11476 8033,20

365-dagarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 5643 3950,10
Mellanzon  6992 4894,40
Stor zon 8579 6005,30
Län 10384 7268,80

Närtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Skärgårdstrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Stadszonstillägg

  Stadszonstillägg *
Enkelbiljett 10
24-timmarsbiljett 20
30-dagarsbiljett 100
365-dagarsbiljett 900
* Gäller liten zon och mellanzon

Så här fungerar zonerna

Bra att veta

  • När du planerar en resa och köper biljett ska de hållplatser du går på och av, och där du gör eventuella byten, finnas inom zonen.
  • Är din resa precis på gränsen mellan två zonstorlekar kan det innebära olika pris på resan utifrån vilken hållplats du väljer.
  • Stadszonstillägg finns för dig som har en biljett som gränsar till en stadszon, men som vill resa vidare inom stadszonen. Då kan biljetten utökas till att inkludera hela stadszonen.
  • Har du periodbiljett inom en zon som inte angränsar till en stadszon och vill resa utanför den zonen, måste du köpa en ny biljett.