Priser

Vårt biljettsystem utgår från dig och ditt resande. Det finns fyra zoner: liten, mellan, stor och län. Vilken biljett som passar bäst för dig bestäms utifrån vart just du vill och behöver resa.

När du köper biljett bestäms storleken på din zon genom att du anger hållplatserna där du vill stiga på, av eller byta. I appen finns även snabbval till populära zoner. I samband med köp visas zonen du valt i en karta så du enkelt kan se var din biljett är giltig. Biljett gäller i hela det valda området.

Våra zoner

Liten zon inrymmer resa kortare än 8 kilometer. Till liten zon räknas även stadszon inom Linköping, Norrköping eller Motala, där du reser med stadsbuss och spårvagn. Klicka på respektive stad för att se stadszonen i kartan. Du kan även se alla stadszonerna här.

Mellanzon väljs när din resa, med av- och påstigningar samt eventuella byten, ryms inom en diameter på 20 kilometer, det vill säga resor kortare än 2 mil.

Stor zon har en diameter på 30 kilometer. Det betyder att alla resor kortare än 3 mil ingår.

Zon län täcker in hela Östergötland. Med denna zon reser du fritt i hela länet under den tid biljetten är giltig.

Vad kostar det?

Enkelbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 33 23,10
Mellanzon  65 45,50
Stor zon 80 56
Län 95 66,50

Enkelbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 27 18,90
Mellanzon  53 37,10
Stor zon 69 48,30
Län 79 55,30

Information om giltighet på enkelbiljetter hittar du här.

Blippa med betalkort i stadstrafiken

  Pris
1 blipp - 60 minuter 33
2 blipp - 24 timmar 66
Pristak 30 dagar 990

24-timmarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 66 46,20
Mellanzon  130 91
Stor zon 160 112
Län 190 133

24-timmarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 54 37,80
Mellanzon  106 74,20
Stor zon 138 96,60
Län 158 110,60

30-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 755 528,50
Mellanzon  930 651
Stor zon 1140 798
Län 1390 973

30-dagarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 610 427
Mellanzon  750 525
Stor zon 910 637
Län 1100 770

30-dagarsbiljett Fritid

  Ungdom
30-dagarsbiljett Fritid 220

365-dagarsbiljett

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 7550 5285
Mellanzon  9300 6510
Stor zon 11400 7980
Län 13900 9730

365-dagarsbiljett lågtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 6100 4270
Mellanzon  7500 5250
Stor zon 9100 6370
Län 11000 7700

Närtrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Skärgårdstrafik

  Pris vuxen Rabatterad biljett
Bokad resa 45 31,50

Stadszonstillägg

  Stadszonstillägg *
Enkelbiljett 15
24-timmarsbiljett 30
30-dagarsbiljett 150
365-dagarsbiljett 990
* Gäller liten zon och mellanzon

Så här fungerar zonerna

Bra att veta

  • När du planerar en resa och köper biljett ska de hållplatser du går på och av, och där du gör eventuella byten, finnas inom zonen.
  • Är din resa precis på gränsen mellan två zonstorlekar kan det innebära olika pris på resan utifrån vilken hållplats du väljer.
  • Stadszonstillägg finns för dig som har en biljett som gränsar till en stadszon, men som vill resa vidare inom stadszonen. Då kan biljetten utökas till att inkludera hela stadszonen.
  • Har du periodbiljett inom en zon som inte angränsar till en stadszon och vill resa utanför den zonen, måste du köpa en ny biljett.