Norrköping

Området för servicelinjerna 190 och 191 kan du se inom de streckade linjerna på kartorna.

Beställ resan på telefonnummer 0771- 71 10 20, senast en timme i förväg.

Trafikeringstider

Linje 190 Haga-Eneby-Sandbyhov

Området där linje 190 kör är uppdelat i två zoner och trafikeringstiderna är olika för de olika zonerna. OBS! Resa till och från Ingelsta köpcentrum är möjlig onsdag mellan klockan 17.00 och 20.45 samt hela lördagen.

Inom zon 1:

  • Måndag–fredag 08.45–17.45
  • Lördag 10.15–16.15

Inom både zon 1 och zon 2:

  • Lördag: 10.15–16.15

Enbart mellan zon 1 och zon 2:

  • Onsdag: 17.00–20.45

Linje 191 Vilbergen-Ektorp-Hageby

  • Måndag–fredag 08.45–17.45
  • Lördag: 10.15–16.15