Norrköping

I Norrköping kallas servicelinjerna för stadsdelsbussar. Området för servicelinje 190 och 191 kan du se inom de streckade linjerna på kartorna. I Norrköping finns inga fasta mötespunkter utan du blir hämtad så nära din adress som möjligt. 

Beställ resan på telefonnummer 0771-71 10 20, senast en timme i förväg. 

Trafikeringstider

Linje 190 Haga-Eneby-Sandbyhov

Området där linje 190 kör är uppdelat i två zoner och trafikeringstiderna är olika för de olika zonerna. OBS! Resa till och från Ingelsta köpcentrum är möjlig onsdag mellan klockan 17.00 och 20.45 samt hela lördagen.

Inom zon 1:

  • Måndag – fredag klockan 08:45–17:45
  • Lördag klockan 10:15–16:15

Inom både zon 1 och zon 2:

  • Lördag klockan 10:15–16:15

Enbart mellan zon 1 och zon 2:

  • Onsdag klockan 17:00–20:45

Linje 191 Vilbergen-Ektorp-Hageby

  • Måndag – fredag klockan 08:45–17:45
  • Lördag klockan 10:15–16:15