Tillgänglighetsredogörelse för appen Östgötatrafiken - beställning

Appen uppfyller inte tillgänglighetskraven. Appen kommer avvecklas vilket innebär att tillgänglighetsbristerna inte kommer att åtgärdas.

Användare av skärmläsare kan inte genomföra bokningar av resor i appen. Vi hänvisar dig i stället till att boka din resa på 0771-71 10 20. 

Redan bokade resor kan dock hanteras även av skärmläsare.

En ny app beräknas finnas tillgänglig under 2024.