Om resan

Trafiken består av fyra linjer som trafikerar öarna i skärgården i Norrköpings, Valdemarsviks och Söderköpings kommuner. Kollektivtrafiken i skärgården ska inte förväxlas med Skärgårdslinjen som drivs av en privat aktör.

Tillgänglighet

Båtarna är tillgänglighetsanpassade och gör resan enklare bland annat för dig som har en funktionsvariation. Trafiken omfattar även planerade sjukresor och färdtjänst.

Bagage

Du får ta med bagage när du reser, så mycket som du vid ett och samma tillfälle själv kan bära. Personliga hjälpmedel får alltid tas med, som rollator, rullstol med mera.

Dåligt väder

Vid svåra väderförhållanden kan avgångar ställas in i samråd mellan Östgötatrafiken och trafikföretaget (skepparen).