Tilläggsavgift

Om du vid en biljettkontroll saknar giltig, har felaktig eller ogiltig biljett får du en så kallad tilläggsavgift.

Avgiften är för närvarande 1500 kronor oavsett ålder utöver avgiften för biljetten. Vid kontrolltillfället får du ett inbetalningskort med ett belopp som ska betalas inom 10 dagar. Beloppet ska sättas in på Visma Financial Solutions AB:s Bankgiro 783-3718. Vid inbetalningen, skriv numret på tilläggsavgiften och ditt namn i meddelandefältet. Numret på tilläggsavgiften börjar alltid med bokstäverna ÖT.

Om inbetalningen inte har kommit in i tid tillkommer en påminnelseavgift. Om betalningen dröjer ytterligare tillkommer dessutom inkassokostnader.

Har du frågor om betalning, avbetalning eller betalningspåminnelser ber vi dig att kontakta Visma Financial Solutions AB kundtjänst på 0771 – 23 24 00, knappval 1.