Tillgänglighetsbrister i appen Östgötatrafiken

Här ser du de fall med högst prio där vi inte uppfyller tillgänglighetskraven i appen Östgötatrafiken. Se rapport från Funka för övriga brister.

iOS/iPhone

Android