Om färdtjänstkortet

Obs! Tänk på att endast hålla Östgötatrafikens reskort mot biljettläsaren. Har du ett betalkort nära reskortet finns risken att du köper en biljett med ditt betalkort istället.

Personligt

Kortet är personligt och märkt med ”Färdtjänst”. När du reser med färdtjänsten behöver du ha med dig ditt kort och legitimation.

Servicenivå

Det är färdtjänsthandläggaren hos din kommun som beslutar vilken servicenivå du ska ha. I servicenivån framgår vilken typ av fordon du kan resa med, om resan ska ske med eller utan samåkning och om du har rätt till ledsagning.

Förlorat kort

Om du förlorar ditt kort, om det skadas eller om du har frågor om din servicenivå vänder du dig till färdtjänsthandläggaren i din kommun.