Så söker du en resa i appen

Så här gör du för att söka en resa i appen.

  1. Sökfunktionen utgår från att du vill ha reseförslag från din nuvarande plats. Vill du resa från en annan plats skriver du adress eller hållplats i Från-fältet.
  2. Skriv den adress eller hållplats du vill resa till i Till-fältet.
  3. Du kan även klicka på kartan som visas och där välja vilka hållplatser du vill resa från och till. Klicka på tabbarna för Från respektive Till och flytta sedan kartan för att markera din resväg. När du är nöjd med dina val klickar du på ”Sök resa”.
  4. Sökningen görs automatiskt och flera reseförslag visas. Under Till-fältet kan du ändra tiden för när du vill resa.
  5. För mer information om en resa, klicka på den raden i listan.
  6. En karta visar resvägen. Du får även mer utförlig information om gång- och restid samt byten.
  7. Här kan du välja att köpa en biljett för den resan.

Ladda ner appen här

I Östgötatrafikens app har du koll på var din buss är. Här köper och hanterar du även dina biljetter. Mer om appen