En person väntar på bussen vid en landsbygdshållplats

På hållplatsen

För att minska risken för förseningar och missförstånd finns det några saker som du bör tänka på när du väntar vid en hållplats. 

Visa att du vill åka med

Visa tydligt för föraren att du vill åka med, även om du är vid en hållplats där få linjer stannar. Du kan exempelvis gå fram mot trottoarkanten och göra ett enkelt tecken med handen. Vi är många som passar på att använda mobilen medan vi väntar. Men det är viktigt att du ändå har koll så att du inte missar bussen – eller att bussen missar dig. 

Om bussen inte stannar

I enstaka fall händer det att bussen passerar hållplatsen utan att stanna och öppna, trots att du visat att du vill åka med. Oftast beror det på att den är fullsatt, och då ska den också vara skyltad med det. Andra orsaker kan vara att trafikledningen gett föraren order att inte stanna, att något har hänt som är utanför Östgötatrafikens kontroll, eller att en person som vill gå ombord är hotfull eller på annat sätt riskerar säkerheten.

Flera bussar på rad

Om din buss kommer in samtidigt som flera andra bussar, och hamnar längre bak i raden av bussar vid hållplatsen, kan det vara bra att veta detta: Om du ska åka med bussen som står som nummer två i raden ska du själv gå dit. Men om du ska åka med bussen som står som trea, och alltså har två andra bussar framför sig, kan du vänta tills den kör fram till hållplatsstolpen eller väntkuren. Du ska alltså inte behöva gå till en buss som är långt bak i raden.