Tre tjejer vid en hållplats

På hållplatsen

För att minska risken för förseningar och missförstånd finns det några saker som du bör tänka på när du väntar vid en hållplats. 

Visa att du vill åka med

Visa tydligt för föraren att du vill åka med, även om det är en hållplats där få linjer stannar. Du kan exempelvis gå fram mot trottoarkanten och göra en gest med handen. Många använder sina mobiler medan de väntar, men se till att hålla koll så du inte missar bussen eller att bussen missar dig.

Om bussen inte stannar

I vissa fall kan det hända att bussen inte stannar trots att du visat att du vill åka med. Det kan bero på att det är fullsatt, och då ska den också vara skyltad ”Fullsatt”. Andra orsaker kan vara att trafikledningen sagt till föraren att inte stanna, att något har hänt som är utanför Östgötatrafikens kontroll, eller att en person som vill gå ombord är hotfull eller på annat sätt riskerar säkerheten.

Flera bussar på rad

Om flera bussar är på hållplatsen samtidigt, och din buss är längre bak i raden, behöver du själv gå till bussen om den är nummer två. Men om den är nummer tre och har två andra bussar framför sig, kan du vänta tills den kör fram till hållplatsstolpen eller väntkuren. Du behöver alltså inte gå till bussen längst bak i kön.