Vi och vårt uppdrag

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. Vi planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn med målet att ge dig som kund en enkel, trygg och bekväm resa och ett bra och pålitligt alternativ till bilen.

Vi arbetar bland annat för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och ha nöjda kunder. Utformningen av våra resor och tjänster ska också bidra till ett klimatpositivt samhälle.

Uppdraget att planera, samordna och driva kollektivtrafiken har vi fått av vår ägare, Region Östergötland. Våra kostnader täcks till cirka 40 procent av biljettintäkter. Resten betalas av Region Östergötland, det vill säga av skattebetalarna.

Våra trafikföretag kör trafiken

All vår trafik upphandlas och körs på entreprenad. Det innebär att vi anlitar ett antal olika små och stora transportföretag, och deras personal, för att utföra vår trafik.

Strategi, planering och beslut

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Östergötland, tillsammans med oss, ta fram övergripande mål och göra prioriteringar inom kollektivtrafiken utifrån ett samhälls- medborgar- och resenärsperspektiv. Det gör vi genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet – en strategisk och långsiktig plan som är grunden i vårt arbete.

Östgötatrafiken representerar också Region Östergötland på tjänstemannanivå, där vi är drivande i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik. Vi hanterar ärenden och remisser som kommit in till Trafik- och samhällsplaneringsnämnden och tar fram underlag för olika beslut. Dessutom företräder vi regionen i kontakten med kommuner, marknadsaktörer, nationella myndigheter, länsstyrelsen och andra läns regionala kollektivtrafikmyndigheter.