Sjukresor till annan region

Du som fått en specialistvårds- eller vårdgarantiremiss på initiativ från Region Östergötland för vård till annan region, kan få ersättning för delar av resekostnaden om den sker med billigast möjliga sätt eller utefter ditt hälsotillstånd.

Du betalar själv 80 kronor per enkelresa i egenavgift och får ersättning för kostnader utöver detta. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kr per kilometer, kortaste vägen mellan folkbokföringsadressen till besökande vårdenhet. Du står själv för parkerings- och övriga vägavgifter. Tågresenärer bokar 2:a klass ombokningsbar biljett och bussresenärer ombokningsbar biljett. I vissa fall kan även övernattningskostnad ersättas. Läs mer om sjukresor på 1177.se.

Ersättning ges ej där du själv valt att söka vård utanför Östergötland.

Du ansöker om sjukreseersättning till:

Mejl:
sjukreseansokan@ostgotatrafiken.se

Postadress:
Sjukresor
Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

Obs! Har du inte har betalat tillräckligt med porto kommer ditt brev inte att hämtas ut av oss. Det betyder att din ansökan då inte kommer att behandlas.

Vid hemkomst, eller senast 12 månader efter vårdbesöket, skickas intyg eller kvitto som innehåller uppgifter om ditt namn, personnummer, datum för vårdbesöket samt eventuella biljetter, i original, eller uppgifter om du åkt med egen bil. Patienter med frikort ska be om intyg eller kvitto från vårdbesöket. Kallelser godkänns ej som intyg, de styrker inte att sjukvårdsbesöket ägt rum.

Utbetalningen sker till patientens personnummer via Swedbanks utbetalningssystem (SUS). För att få din utbetalning behöver du säkerställa att du är registrerad hos Swedbanks kontoregister. Besök Swedbanks webbplats, eller ett bankkontor, och anmäl till vilken bank och konto du vill ha ersättningen insatt på. Har du valt att inte registrera dig skickas en utbetalningsavi. I de flesta fall betalas ersättningen ut inom två till tre veckor.

Under veckorna 30 – 33 är det ändrade öppettider på telefon. Öppettiderna är då klockan 8:00 – 12:00.