Extra information inför skolstarten hösten 2023

Här får du lite extra information inför skolstart.

Bra information och svar på många frågor finns på webbplatsen, i manualen för skolportalen samt i vår Resehandbok. Mer information finns på sidan För skolpersonal.

Beställning av elevers kort och biljetter

Beställning av skolbiljetter görs som vanligt i Skolportalen. Första dagen att beställa biljetter inför hösten 2023 är den 19 juni. Beställningar behandlas och skickas ut av Strålfors den 3 augusti så att korten hinner fram till eleverna i tid till skolstart. Beställning av nya kort behöver därför göras senast 2 augusti. Beställningar som läggs senare behandlas så snabbt som möjligt.

Skolelev med skolkort från föregående läsår behåller detta. Kortet laddas automatiskt med en ny läsårsbiljett från och med 10 augusti, förutsatt att eleven står registrerad som resenär på skolkontot.

För detaljerade instruktioner om registrering av elever samt beställningar se vår manual för skolportalen.

Vid skolstart

Kort som inte kan levereras skickas åter till den returadress som angavs vid beställning (skolans adress är förifylld så har du inte ändrat skickas korten dit). Om det uppstår problem med kortet vänder sig eleven till skolan för ytterligare information.

Elev som har rätt till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under terminens första skoldagar. Dock senast till och med onsdag 23 augusti. Denna information skickas ut till alla trafikbolag.

24 augusti och framåt

Grundskoleelev får åka med utan biljett, men ska upplysas om att kortet måste tas med i fortsättningen. Gymnasieelev har samma resevillkor som övriga kunder vilket bland annat innebär att de vid resa med Östgötatrafiken ska ha giltig biljett. Saknas biljett behöver eleven eller skolan köpa ny på annat sätt.

Obs! Inga intyg eller liknande från skolan gäller som biljett.

Ogiltig biljett

Läsårsbiljett på kort utan namn och födelsenummer är inte giltig. Eleven riskerar då att få tilläggsavgift vid kontroll. Dessa kort omhändertas inte.

Gå vidare till skolportalen