Extra information inför skolstarten hösten 2022

Här får du lite extra information inför skolstart.

Bra information och svar på många frågor finns på webbplatsen, i manualen för skolportalen samt i vår Resehandbok. Mer information finns på sidan För skolpersonal.

Beställningar av elevers kort och biljetter

Beställningar av skolbiljetter görs som vanligt i Skolportalen. Första dagen att beställa skolbiljetter inför hösten 2022 är den 14 juni. Beställningar som lagts kommer att börja behandlas och skickas ut av Strålfors den 3 augusti så att korten ska hinna fram till eleverna i tid till skolstart. Därför rekommenderar vi att beställningar av nya kort görs senast 2 augusti. Beställningar som läggs senare behandlas så snabbt som möjligt.

Skolelever som redan har skolkort från föregående läsår ska behålla dessa. Deras redan kopplade kort kommer laddas automatiskt med en ny läsårsbiljett från och med 11 augusti, förutsatt att de står registrerade som resenär på skolkontot.

För detaljerade instruktioner om registrering av elever samt beställningar rekommenderar vi att följa vår manual för skolportalen.

Vid skolstart

Kort som inte kan levereras till elev av olika anledningar skickas åter till den returadress som angavs vid beställning (skolans adress är förifylld så har du inte ändrat skickas korten dit). Om eleverna får problem med sitt kort ska de alltid vända sig till skolan för ytterligare information.

Eleverna får resa utan ett kort i fem dagar från skolstart. Inga skolelever ska då avvisas från våra fordon. Denna information skickas ut till alla trafikbolag.

Vecka 35 och framåt

Grundskoleelev får åka med utan biljett, men ska upplysas om att kortet måste tas med i fortsättningen. Gymnasieelev har samma resevillkor som övriga kunder vilket bland annat innebär att de vid resa med Östgötatrafiken ska ha giltig biljett. Saknas biljett behöver eleven eller skolan köpa ny på annat sätt.

Obs! Inga intyg eller liknande från skolan gäller som biljett.

Ogiltig biljett

Läsårsbiljett på kort utan namn och födelsenummer är inte giltig. Eleven riskerar då att få tilläggsavgift vid kontroll. Dessa kort omhändertas inte.

Gå vidare till skolportalen