Cykel på Östgötapendeln

Du kan ha med dig din cykel när du reser med Östgötapendeln, men det finns några saker som du behöver tänka på.

På våra tåg tillåts maximalt sex cyklar per tåg. En cykeldekal visar var du kan gå ombord med din cykel.

Ombordstigning

Kundvärden avgör om din cykel kan tas med, baserat på tillgängligt utrymme och säkerhet. Det finns ingen garanterad plats för cyklar.

Barnvagnar prioriteras framför cyklar. Om du redan är ombord med din cykel, får du behålla din plats.

En cykel i väska räknas som handbagage och följer reglerna för detta.

Cykel ombord

Din cykel ska spännas fast med spännband på angiven plats i vagnen. Undvik att blockera sittplatser och gångar.

Du är ansvarig för din cykel under hela resan. Se till att inte skada eller smutsa ner något. Var extra uppmärksam vid på- och avstigning. Du är ersättningsskyldig för eventuell nedsmutsning eller skador som kan uppstå.

Att tänka på

  • Det är förbjudet att cykla eller parkera cykeln på perronger.
  • Om du nekas att ta med cykeln, placera den i ett cykelställ på stationsområdet.
  • Vid ersättningstrafik för inställda turer med Östgötapendeln tillåts inte cyklar.
  • Krösatåg mellan Linköping och Kalmar/Västervik tillhör SJ och där är inte cykel tillåten ombord.