Cykel på Östgötapendeln

Du kan ha med dig din cykel när du reser med Östgötapendeln, men det finns några saker som du behöver tänka på.

Max sex cyklar tillåts per tåg, och en stor cykeldekal visar var du kan gå ombord.

Kundvärd avgör om din cykel kan tas med. Beslut baseras på tillgängligt utrymme och säkerhet. Det finns ingen garanterad plats för cykeln.

Vid ombordstigning prioriteras barnvagnar framför cyklar. Den som redan är ombord får givetvis behålla sin plats.

Cykel spänns fast med spännband på angiven plats i vagnen. Undvik att blockera sittplatser och gångar.

Du är ansvarig för din cykel under hela resan. Undvik att skada eller smutsa ner. Var extra uppmärksam vid på- och avstigning. Du är ersättningsskyldig för eventuell nedsmutsning av medresenär eller skador som kan uppstå.

Det är förbjudet att cykla eller parkera cykeln på perronger. Om du nekas att ta med cykeln, placera den i ett cykelställ på stationsområdet.

Vid ersättningstrafik för inställd tur med Östgötapendeln tillåts inte cyklar.

En cykel i väska räknas som handbagage och följer reglerna för detta.