Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Försök att tillåta cykel på Östgötapendeln alla tider på dygnet

Nu börjar vi med ett försök att tillåta cyklar på Östgötapendeln alla tider på dygnet. Du som tar med cykel ansvarar för att den åker med på ett säkert sätt och inte innebär någon risk för dina medresenärer.

Viktigt att veta om du har cykel med dig:

Max sex cyklar per tåg tillåts på pendeln. En stor cykeldekal i mitten av tåget visar var du går ombord.

Kundvärden bestämmer om din cykel får tas med. Bedömningen görs alltid utifrån utrymme och säkerhet. Det innebär att det aldrig finns en garanterad plats för cykeln.

Barnvagnar prioriteras framför cyklar vid ombordstigning. Den som redan är ombord får givetvis vara kvar.

Cyklar ska spännas fast med spännband på angiven plats i vagnen. Det är inte tillåtet att blockera sittplatser och gångar.

Ansvaret ligger helt på dig! Ha uppsikt över cykeln under hela resan så att den inte skadar eller smutsar ner någon eller något. Var särskilt uppmärksam vid på- och avstigning eftersom det kan vara trångt när många ska på eller av samtidigt. Det är du som kund som ersätter för eventuell nedsmutsning av medresenär eller skador som kan uppstå.

Det är förbjudet att cykla eller parkera cykeln på perronger. Om du blir nekad att ta med cykeln måste du ställa den i ett cykelställ på stationsområdet.

Cykel får inte tas med vid ersättningstrafik för eventuell inställd tur med Östgöta­pendeln.

Cykel i väska räknas som handbagage och får tas med enligt reglerna för detta.