Livekarta i appen

I livekartan kan du följa var bussen, spårvagnen eller tåget befinner sig.

Livekartan i appen kan nås på två sätt:

Från startvyn

  1. Tryck på knappen ”Var är bussen?” i kartan på startvyn. (Obs! Om du trycker direkt på kartan väljer du i stället de platser du vill resa till och från, för att sedan söka en resa.)
  2. Välj den hållplats som är intressant för dig. Hållplatserna visas som gröna prickar i kartan.
  3. De linjer som stannar vid hållplatsen syns i en lista. Välj de linjer du vill se i kartan, max fyra stycken. Bekräfta genom att trycka på ”Visa på karta”.
  4. Alla fordon som är i trafik på de valda linjerna visas i kartan.

Den valda hållplatsen och de linjer du valt sparas till dess du aktivt väljer andra linjer eller en annan hållplats.

Från sökresultatet efter sökt resa

  1. Sök en resa och tryck på en avgång för att se mer information om resan.
  2. Tryck i kartan.
  3. Alla fordon på den valda resan visas i kartan.

Skillnad på genomskinlig och fylld fordonsikon

Varje sekund skickar fordonen sin GPS-position vilket gör att du hela tiden vet exakt var fordonet befinner sig. En fordonsikon visas då tydligt i kartan.

I vissa fall fungerar inte GPS-positioneringen. Om det händer visas en genomskinlig fordonsikon i kartan. Det betyder att vi inte längre kan visa exakt var fordonet befinner sig. Istället visas den plats där fordonet bör vara i relation till tidtabellen.

Att vi ibland inte kan visa en säker position kan bero på olika saker. Till exempel dålig mottagning i ett visst område, att det uppstått ett tekniskt fel i ett system ombord eller att fordonet helt enkelt inte har den utrustning som krävs.

Tryck på ett fordon!

Trycker du på ett av fordonen i kartan visas en prognos på hur lång tid det beräknas ta tills fordonet är vid den valda hållplatsen.

Ladda ner appen här

I Östgötatrafikens app har du koll på var din buss är. Här köper och hanterar du även dina biljetter.