Varje pappa räknas

Pappor är fina, men tyvärr reser de inte alltid så hållbart. Det vill vi försöka ändra på. Här hittar du allt ifrån fördelar med kollektivtrafik till stödmaterial för att komma igång med hållbart resande. Eller för att hjälpa en pappa att komma igång.

Statistik kring resvanor visar att män i medelåldern reser mindre med kollektivtrafik än övriga grupper. Andelen bilister i gruppen män ökar med åldern och är klart dominerande i 50-årsåldern.

Män anser sig i högre grad behöva bilen och en undersökning från Svensk Kollektivtrafik visar även att män generellt har lägre kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och dess fördelar.

Det är inte alltid som kollektivtrafiken passar ens livspussel, men om vi kan öka kunskapen om den, så hoppas vi att fler låter bilen stå och väljer hållbart resande lite oftare.

Varje_pappa2.jpg

Ett smart och hållbart sätt att resa

Kollektivtrafik är inte bara ett sätt att resa från A till B. Den bidrar även till att bygga ett lite bättre och mer hållbart samhälle. Man skulle kunna säga att det är ett positivt sätt att resa – för människan, samhället och miljön. Fördelarna är många, till exempel:

Bra för miljön. En bilresa motsvarar 1500 resor med tåg. Att resa kollektivt istället för med bil, minskar utsläpp av skadliga växthusgaser och bidrar till minskat buller och en trevligare stadsmiljö.

Minskar trängsel i trafiken. Att resa tillsammans minskar köerna i trafiken vilket gör det lättare att komma fram i våra städer. Färre bilar skapar trevligare stadsmiljöer för oss människor.

Utvecklar vår region. Kollektivtrafiken skapar bättre förutsättningar för arbetspendling vilket bidrar till ett starkare näringsliv, en högre sysselsättning och i förlängningen till regionens utveckling.

Bra för hälsan. Kollektivtrafikresenärer rör på sig mer. Motionen till och från hållplats blir ett naturligt inslag i vardagen som minskar risken för en mängd sjukdomar.

Ökar trafiksäkerheten. Om man räknar in promenad och cykeltur till och från hållplatsen är risken att råka ut för en olycka dubbelt så stor för en bilist som för en bussresenär.

Ett enkelt och bekvämt resande. Köp en biljett och kliv ombord. Det kan inte bli mycket enklare. Du slipper tankning, laddning eller att leta parkeringplats för bilen. Istället för att köra kan du lyssna på musik, ta en tupplur eller läsa nyheterna. På fordonen finns även WiFi.

Ett prisvärt resande. Våra biljetter betalas ungefär till hälften av skattemedel. Så på ett sätt reser du alltid till reducerat pris.

Varje_pappa.jpg

Stödmaterial för att komma igång

Att börja resa kollektivt är ganska enkelt, men det kan kännas ovant i början och frågorna kan vara många. Här hittar du några guider med allt ifrån hur du söker resa, köper biljett till allmänna tips och fördelarna med kollektivtrafiken. Ladda ned, dela och läs.

Ett smart och hållbart sätt att resa (pdf)

Allmänna tips och råd (pdf)

Hur du söker resa och köper biljett (pdf)

Tillgänglighetsanpassad text till alla pdf

Dela gärna hur det går

Under hashtaggen #varjepapparaknas kan du dela med dig av dina upplevelser till andra. Om vi tillsammans kan få fler att välja kollektivtrafik lite oftare istället för bil, så gör det skillnad. Varje pappa räknas verkligen. Trevlig resa!