Vårt reskort som valideras ombord på ett fordon

Biljett på reskort

Här får du information om vad du ska göra med biljetten när du går ombord.

När du går ombord

Vare sig du har en aktiverad eller oaktiverad biljett på reskortet ska du alltid blippa kortet i biljettläsarna som finns ombord. Har du en aktiverad biljett visas fyra gröna lampor och en ljudsignal hörs om biljetten är giltig. Har du bara oaktiverade biljetter på reskortet kommer biljetten med kortast giltighet automatiskt att aktiveras. Om en röd lampa lyser och det hörs en dov ton saknas en giltig biljett.

Obs! Tänk på att endast hålla Östgötatrafikens reskort mot biljettläsaren. Har du ett betalkort nära reskortet finns risken att du köper en biljett med ditt betalkort istället.