Vårt reskort som valideras ombord på ett fordon

Biljett på reskort

Här får du information om vad du ska göra med biljetten när du går ombord.

När du går ombord

Du måste alltid blippa kortet i biljettläsaren ombord.

Om din biljett är aktiverad visas fyra gröna lampor och en ljudsignal bekräftar att biljetten är giltig. Om du bara har oaktiverade biljetter på reskortet, aktiveras biljetten med kortast giltighet.

En röd lampa och en dov ton indikerar att en giltig biljett saknas.

Obs! Tänk på att endast hålla Östgötatrafikens reskort mot biljettläsaren. Har du ett betalkort nära reskortet finns risken att du köper en biljett med ditt betalkort istället.