Förlustgaranti och skadade reskort

Förlustgarantin gäller automatiskt om du registrerar dig på Mitt konto och kopplar dina biljetter i appen. Använder du vårt reskort gäller förlustgarantin om du har registrerat ditt kort på Mitt konto.

Så funkar förlustgarantin…

… i appen

  • Biljetter som du köper under tiden du är inloggad kopplas automatiskt till ditt konto.
  • Byter du telefon loggar du in och får tillgång till alla dina biljetter igen.
  • Har du köpt biljetter innan du skapat ett konto eller under tiden du varit utloggad behöver du själv välja att koppla dessa till kontot.
  • Loggar du ut från ditt konto syns inte dina kopplade biljetter förrän du loggar in igen.
  • Du kan logga in hur många gånger du vill på samma telefon. Vill du logga in på en ny telefon kan du dock bara göra det två gånger under en 30-dagarsperiod. Vill du flytta mellan telefoner oftare hänvisar vi dig till att använda funktionen Låna ut.

… med reskortet

... med kvitto

En förlorad 365-dagarsbiljett ersätts även mot uppvisande av inspektionskvitto samt kvitto på köpet. Var noga med att behålla båda vid köpet.

Skadat reskort

Har du ett reskort med någon av våra biljetter kan du skicka det skadade kortet till oss per post. Inkludera då din postadress så att vi kan skicka det nya kortet till dig.

Har du ett skadat färdtjänstkort med en periodbiljett behöver du kontakta din handläggare på kommunen för att få ett nytt kort. När du fått det nya kortet för vi över din periodbiljett till det nya kortet.