Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Tillgänglighet

För oss är det viktigt att så många som möjligt ska kunna använda våra tjänster. Vare sig du är ung eller gammal, har nedsatt syn eller hörsel, har en gipsad arm eller är begränsad av andra orsaker. 

Digital tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra digitala tjänster. I det arbetet ingår att säkerställa att våra tjänster uppfyller olika tillgänglighetskrav. Vår webbplats ska i möjligaste mån uppfylla de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 nivå AA. Läs mer i tillgänglighetsredogörelsen.

Tillgänglig trafik

Våra fordon är tillgänglighetsanpassade, med lågt insteg, plats för rollator och rullstol, audiovisuella hållplatsutrop och utrustade med rullstolsramp. Du som har en funktionsnedsättning har också företräde till vissa reserverade sittplatser. Behöver du hjälp med att komma på eller av ska föraren, eller annan ombordpersonal om det finns, hjälpa dig.

Bussar

Våra bussar har lågt golv, vilket betyder att du kan komma på och av både via den främre och den bakre dörren. Använder du rullstol bör du använda dörr i mitten eller längst bak på bussen. Rullstolsrampen, som finns i mitten av bussen, ska klara en belastning på 300 kilo.

Spårvagnar

Spårvagnslinjerna 2 och 3 har låggolv eller en låggolvsdel med lågt insteg i mitten av vagnen.

Östgötapendeln

Östgötapendeln är väl tillgänglighetsanpassad, med låga insteg, breda gångar och rejält svängrum på toaletten. Om du behöver assistans/ledsagning för att komma ombord på tåget ringer du till 076-798 02 12. Du behöver föranmäla behov av assistans senast en timme innan du ska resa och om du ska resa innan klockan 07.00 måste du ringa dagen innan.

Stationer

Ingen av de stationer som Östgötatrafiken trafikerar idag är fullt tillgänglighetsanpassade. Stationerna ägs av flera olika parter som ansvarar för olika delar av stationsområdet. Stationshusen i Linköping, Norrköping, och Mjölby ägs och förvaltas av Jernhusen AB. Klicka på respektive ort för att se information om tillgänglighet. I Motala ägs stationshuset däremot av Motala kommun. Information saknas på Motala kommuns webbplats om tillgänglighet.

Trafikverket äger idag perronger, tunnlar och annan infrastruktur vid de stationer som Östgötatrafiken trafikerar med Östgötapendeln. Östgötatrafiken saknar idag uppgift om i vilken utsträckning dessa stationer är tillgänglighetsanpassade. Informationen beträffande på vilket sätt och i vilken utsträckning som dessa stationer är tillgänglighetsanpassade kommer uppdateras fortlöpande när dessa uppgifter görs tillgängliga av Trafikverket.

Kommunerna äger och underhåller busshållplatserna på stationsområdet. Information om tillgängligheten på dessa delar beskrivs under rubrik Hållplatser.

Hållplatser

De hållplatser som Östgötatrafiken trafikerar med buss är i stor utsträckning tillgänglighetsanpassade. Att en hållplats är tillgänglighetsanpassad innebär att hållplatsen är försedd med:

  • 17 cm hög kantsten
  • Taktila ledstråk
  • Kontrastmarkering

Vilka hållplatser som är tillgänglighetsanpassade ser du i hållplatsbandet på förstasidan i våra pdf-tidtabeller. En tillgänglighetssymbol visas för de hållplatser som är tillgängliga.