Förseningsersättning

Du har rätt till förseningsersättning om du kommer fram till din slutdestination senare än vad som anges i tidtabellen eller på din biljett, eller om du särskilt har inrättat dig för att resa med en viss avgång.

Om vi förändrar ankomsttider eller ställer in avgångar på grund av planerade störningar i trafiken och offentligt informerar om detta minst tre dagar i förväg, gäller ersättningen från den nya ankomsttiden.

  • 20 – 39 minuters försening – 50 procent av biljettens pris
  • 40 – 59 minuters försening – 75 procent av biljettens pris
  • 60 minuters försening eller mer – 100 procent av biljettens pris

Om du har en 24-timmars-, 30- eller 365-dagarsbiljett gäller ersättningen som om du hade betalat för en enkelbiljett. För resor med andra transportmedel kan du kompenseras upp till 1/40-del av gällande prisbasbelopp. Resa med egen bil ersätts enligt Skatteverkets norm för milersättning.

Du som rest i allmän kollektivtrafik kan få ersättning i form av en värdekod. Utöver den vanliga ersättningen får du 10 kronor extra. En värdekod kan inte väljas som ersättning om du gjort en färdtjänst- eller sjukresa.

Du kan inte få ersättning för övriga kostnader som uppstår vid en försening, till exempel förlorad arbetsinkomst, utlägg för missad läkartid, event och dylikt.

Reklamera din resa och ansök om ersättning

För att göra en reklamation och ansöka om ersättning rekommenderar vi att du använder vårt formulär för förseningsersättning här på webbplatsen. Alternativt kan du kontakta oss per telefon.

Skicka in din reklamation inom två månader från resedatum och inkludera kvitton vid ansökan om förseningsersättning. Om du ansöker om förseningsersättning vid senare tillfälle än vid datum för reklamationen ber vi dig skicka in dina kvitton tillsammans med ditt namn, personnummer och ärendenummer.

Anspråk på ersättning bör göras inom fyra månader från datum för den försenade resan eftersom resan inte längre kan valideras efter den tidpunkten.

Vi tackar för ditt tålamod och för att du väljer att resa med oss.

Skicka kvitton och eventuellt ansökningsformulär till:
Östgötatrafiken
Förseningsersättning
Box 1550
581 15 Linköping

Förseningsersättning gäller resor med Östgötatrafiken, dock inte skolbiljett. Om du reser över länsgräns med Krösatågen ansöker du om förseningsersättning hos Kalmar länstrafik. Reser du med Resplusbiljett ansöker du om förseningsersättning hos Samtrafiken