Förseningsersättning

Du har rätt till förseningsersättning om förseningen innebär att du kommer fram till din slutdestination senare än vad som anges i tidtabellen eller på din biljett eller om du särskilt har inrättat dig för att resa med en viss avgång. Om vi på grund av planerade störningar i trafiken senarelägger ankomsttider eller ställer in avgångar, och offentligt har informerat om detta tre dygn i förväg, är det den nya ankomsttiden som ersättningen utgår ifrån.

  • 20–39 minuters försening – 50 procent av biljettens pris
  • 40–59 minuters försening – 75 procent av biljettens pris
  • 60 eller mer minuters försening – 100 procent av biljettens pris

Reser du med 30-dagarsbiljett eller 365-dagarsbiljett värderas resan som om du hade betalat för en enkelbiljett. Om du valt att ta dig fram på annat sätt kan du kompenseras för taxiutlägg eller resa med egen bil upp till 1/40-del av gällande prisbasbelopp. Resa med egen bil ersätts enligt Skatteverkets norm för milersättning.

Du som rest i den allmänna kollektivtrafiken kan välja att få ersättningen i form av en värdekod. Utöver den vanliga ersättningen ger vi dig då 10 kronor extra. En värdekod kan inte väljas som ersättning om du gjort en färdtjänst- eller sjukresa.

Reklamera din resa och ansök om ersättning

För att vi ska kunna hantera din försenade resa måste du reklamera din resa. Reklamation kan ske på det sätt du vill. Vi rekommenderar dock att du, för enkelhetens skull, lämnar in din reklamation genom att fylla i vårt formulär för förseningsersättning direkt här på webbplatsen. Du kan även ringa oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Vi vill ha din reklamation inom två månader från tiden för den resa som reklamationen gäller. Du kan samtidigt med din reklamation också ansöka om förseningsersättning. Skicka då också in eventuella kvitton tillsammans med din reklamation. Om du vill ansöka om förseningsersättning vid senare tillfälle än vid datum för reklamationen bör du skicka in dina kvitton tillsammans med ditt namn, personnummer och ärendenumret och datum för din reklamation. Om du vill inkomma med anspråk på ersättning bör du göra detta inom fyra månader från datum för den försenade resan eftersom resan inte längre kan valideras efter den tidpunkten.

Skicka kvitton och eventuellt ansökningsformuläret till:
Östgötatrafiken
Förseningsersättning
Box 1550
581 15 Linköping

Förseningsersättningen gäller resor med Östgötatrafiken, dock ej skolbiljetter. Om du reser över länsgränsen med Krösatågen (tidigare Kustpilen) gäller Krösatågens resegaranti. Vid resor med Resplusbiljetter gäller Samtrafikens resevillkor.