Servicelinjer

Våra servicelinjer är bussar som du kan ringa och beställa. De kör sedan till olika mötespunkter inom ett speciellt område. 

I Norrköping har bussarna inga fasta mötespunkter utan du blir hämtad så nära din adress som möjligt.

Hur bussen går beror på de inkomna beställningarna. Trafiken körs i ett lugnare tempo och du kan få mer hjälp av föraren än i vanlig kollektivtrafik. Väl ombord ska du lugnt kunna sätta dig till rätta innan fordonet kör iväg. Trafiken för servicelinjer är inte uppbyggd på samma sätt som den allmänna kollektivtrafiken och de går därför inte att hitta i den vanliga resesökningen.

Servicelinjer finns i Norrköping, Motala och Mjölby. I Norrköping kallas de för stadsdelsbussar. Linjerna är öppna för alla men för färdtjänstkunder och övriga kunder gäller lite olika bestämmelser. Du som är vanlig kollektivtrafikresenär blir hämtad och lämnad vid de förutbestämda mötespunkterna. Du som är beviljad färdtjänst kan, beroende på den legitimering som beslutats av din handläggare, också bli hämtad vid din egen bostadsadress.

Så här beställer du

Ring vår beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20, senast en timme innan du vill resa. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

Ange var du vill bli hämtad och lämnad. Om du inte vet vilken din närmaste mötespunkt är kan du uppge din adress så hänvisar beställningscentralen dig dit du ska gå. Du får sedan besked om hur dags bussen kommer.

Biljetter

På servicelinjerna gäller samma biljetter som i den allmänna kollektivtrafiken. Biljetten har du köpt i appen eller till ditt reskort i förväg. I Mjölby och Motala finns också möjlighet att betala med betalkort ombord. Vid returresa behöver du lösa en ny biljett.

Gruppresor

Gruppresor på en servicelinje föranmäler du genom att ringa till beställningscentralen. Är det en större grupp än vad fordonet tar anmäls resterande kunder på nästa tur.