Så tolkar du avgångstiderna

När du ser avgångstider i våra olika digitala tjänster visas tiderna på lite olika sätt. Läs mer om hur de olika tiderna ska tolkas.

App och webbplats

Normal stil: En avgångstid med normal stil betyder att det är en reglerhållplats. Det är oftast en större knutpunkt. På en reglerhållplats får fordonet inte avgå före den planerade avgångstiden.

Kursiv stil: En avgångstid med kursiv stil betyder att det är en mellanhållplats. Vid en mellanhållplats är avgångstiden en cirkatid. Fordonet kan avgå några minuter innan eller några minuter efter det utsatta tiden. Du bör därför ha lite mer marginal om du planerar resa från en mellanhållplats.

Prognos: När föraren har loggat in i fordonet får vi realtidsdata till våra system om fordonet. Vi har då möjlighet att visa fordonet i kartan samt göra en prognos för när fordonet beräknas avgå. En prognos visas med kursiv stil. Samtidigt stryks den planerade tiden över. En prognos kan dock komma att ändras igen. Överstruken tid betyder därför inte att fordonet inte kommer avgå den tiden. Det betyder bara att det för tillfället tyder på en annan avgångstid.

Prognos som skiljer mot planerad tid: När prognosen pekar på en förändrad tid mot den planerade tiden visas en gul ruta bakom avgångstiden.

Obs! Visning av kursiv stil gäller enbart vår webbplats. I appen visas alla avgångstider i normal stil.

Digitala hållplatsskyltar

Likhetstecken: De digitala hållplatsskyltarna har begränsad möjlighet att visa olika textstil och färg. Istället används när det är möjligt ett likhetstecken om tiden som visas är en planerad tid som saknar prognos. När vid fått realtid från fordonet och kan visa en prognos försvinner likhetstecknet. 

I de hållplatsskyltar som används på flera platser i Linköping där enbart avgångstiden är digital och linjenummer tryckt direkt på stolpen finns dock inte plats för likhetstecken.

Obs! Sedan den 15 juni 2020 har de digitala hållplatsskyltarna begränsad funktionalitet och visar enbart planerad tid. I både Linköping och Norrköping pågår upphandlingar runt digitala hållplatsskyltar. Det är först då dessa är klara som vi kommer kunna visa prognoser på hållplatserna igen.