Faktura och delbetalning

Nu kan du betala dina biljetter med faktura och har då möjlighet att dela upp betalningen om du skulle vilja det.

Alternativet att betala med faktura finns i vår app och när du köper biljett på webben. Det går att köpa flera enkelbiljetter där varje småköp sammanställs till en månadsfaktura. Belopp under 300 kronor går inte att delbetala utan ska betalas till fullo.

Om du väljer att delbetala exempelvis en 365-dagarsbiljett tillkommer räntor och avgifter, precis som för andra köp som görs mot faktura. Det är villkoren hos vår betalpartner Swedbank Pay som avgör vilka avgifter som tas ut i samband med delbetalningen. Östgötatrafiken är inte en part i detta. Läs mer om villkoren hos Swedbank Pay.

Priset för 365-dagarsbiljetten är detsamma, men beroende på hur du väljer att lägga upp din delbetalning påverkas avgifterna och den totala kostnaden. Väljer du att betala biljetten med faktura är det bindande, det går inte att ändra biljetten varken för uppköp eller nerköp. Vill du avsluta fakturabetalningen betalar du av resterande belopp på en gång.

Så delar du upp din faktura

Logga in hos Swedbank Pay och ansök om att lägga till en eller flera av dina fakturor på kredit. Krediten meddelas månadsvis och betalas av med minst 1/20-del per månad eller minst 100 kronor till dess att den är betald. Swedbank Pay tar ut en administrationsavgift i samband med varje inbetalning. Avgiften betalas i samband med de månatliga räntebetalningarna samt amorteringarna av kreditbeloppet. Ränta utgår på utestående kreditbelopp med gällande referensränta. Se Swedbank Pay för aktuell avgift och referensränta. Räntan betalas månadsvis på vid var tid utestående kreditbelopp. Inbetalade belopp bokförs först mot upplupna avgifter, därefter mot upplupen ränta och sist mot kreditbelopp.

Det totala beloppet beror på hur stor del av krediten som har utnyttjats, avbetalningsprofilen och delbetalningstiden. Nedan följer ett representativt exempel, där krediträntan är oförändrad under hela amorteringstiden:

Om du betalar en kredit på 10 000 kronor under 12 månader ska du utöver kreditbeloppet betala en ränta på 18 procent och 29 kronor per avi. Kreditkostnaden blir då 1 350 kronor och det totala beloppet att betala blir 11 350 kronor.