Tillgänglighetsbrister ostgotatrafiken.se

Här beskriver vi de fall som är kända där vi inte uppfyller tillgänglighetskraven på ostgotatrafiken.se.