Återköp av biljetter

Vi har ingen generell ångerrätt på köpta biljetter, det förekommer dock tillfällen då du som kund kan få pengar tillbaka för din biljett.

Hos Östgötatrafiken gäller följande för återköp.

Vilka biljetter omfattas?

365-dagarsbiljetter och 30-dagarsbiljetter (ej 30-dagarsbiljett Fritid).

När kan biljetter återköpas?

 • Innan perioden börjat gälla – då får du tillbaka hela beloppet.
 • Under påbörjad period – du får tillbaka en del av beloppet. Hur mycket beror på hur länge biljetten har varit giltig. Se tabeller för återbetalning under rubriken "Hur mycket kan jag få tillbaka". 

Hur sker återbetalningen?

Återköp sker till den som betalat biljetten. I första hand sker återbetalningen via det betalsätt som användes vid köpet. Är det inte möjligt sker återbetalningen till personens bankkonto.

Vart vänder jag mig?

Har du köpt din biljett i appen eller till ett reskort sker återköp via vår kundservice på 0771-21 10 10. 

Hur mycket kan jag få tillbaka?

30-dagarsbiljett

 • Första giltighetsdagen: 80 % av priset.
 • Dag två: 60 %
 • Dag tre: 50 %
 • Dag fyra: 40 %
 • Dag fem: 30 %
 • Dag sex: 20 %
 • Dag sju: 10 %
 • Efter dag sju: Ingen återbetalning

365-dagarsbiljett

 • Månad ett: 90 % av priset
 • Månad två: 80 %
 • Månad tre 70 %
 • Månad fyra: 60 %
 • Månad fem: 50 %
 • Månad sex: 40 %
 • Månad sju 30 %
 • Månad åtta 20 %
 • Månad nio: 10 %
 • Efter månad nio: Ingen återbetalning

En månad avser perioden från det datum du köpte biljetten. Köpte du biljetten den 7 februari anses en ny månad ha påbörjats den 8 mars osv. För 365-dagarsbiljett gäller att om en ny månad har påbörjats räknas hela månaden som förbrukad.

Övriga biljetter återköps inte

Övriga biljetter (t.ex. enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter) återköps inte såvida inte stora trafikomläggningar genomförs som medför att du inte längre kan nyttja din biljett.

Reskassa

Reskassa som du har kvar från vårt gamla biljettsystem återköps inte längre.