Vår trafik

Här är en kort presentation av våra fordonsslag och hur de tillsammans bygger vår trafik.

Östgötapendeln är stommen i vår trafik. Tågen går mellan Norrköping och Motala/Tranås med stationer i Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby (Boxholm, Tranås) och Skänninge.

Stadstrafik körs med buss i Linköping och Motala samt i Norrköping både med buss och spårvagn. 

Expresstrafik är bussar, ofta dubbeldäckare, som på olika sätt kompletterar Östgötapendeln. De trafikerar få hållplatser för att erbjuda så kort restid som möjligt.

Landsbygdstrafik ger boende på mer avskilda platser möjlighet att resa med oss. Bussarna stannar på fler hållplatser än expresstrafiken och restiden är mindre prioriterad.

Spårvagnar kör nästan hälften av alla resor inom kollektivtrafiken i Norrköping. Fordonen är sedan hundra år ett välkänt kännetecken för staden och har därför fått behålla sin gula ursprungsfärg.

Servicelinjer/stadsdelsbussar finns i Norrköping, Motala och Mjölby. De är till för dem som har svårt att resa i den vanliga kollektivtrafiken. Bussarna beställs i förväg och kör inom ett visst område i respektive tätort.

Närtrafiken är en beställningstrafik som med mindre bussar eller taxibilar kör till områden där det saknas vanlig linjetrafik.

Skärgårdstrafiken består av fyra båtlinjer som trafikerar öarna i skärgården i Norrköpings, Valdemarsviks och Söderköpings kommun, främst för arbets- och skolpendling.

Visste du att:

  • 1/3 av alla utsläpp kommer från vägtrafiken.
  • En bilresa har samma klimatpåverkan som 13 resor med buss eller 59 000 resor med tåg.

Källa: Trafikverket, Naturvårdsverket och Östgötatrafiken.