Ny trafik sommaren 2024

Med start 17 juni 2024 förändras en del av kollektivtrafiken i Östergötland. Antalet avgångar utökas på flera linjer och trafiken blir snabbare mellan vissa orter tack vare färre stopp. 

Förändringarna i korthet 

  • Motalas stadstrafik får ett enklare linjesystem – åtta linjer blir fem. Vissa linjer får ny, rakare färdväg med kortare restid till centrum. 
  • Norrköpings stadstrafik förändras. Nu går det att resa från flera stadsdelar direkt till Norrköpings resecentrum utan byte. Vrinnevisjukhuset får fler avgångar och kollektivtrafiken till Händelö, Malmölandet och Herstadberg förbättras.
  • Kollektivtrafiken kring Ödeshög och västra delen av Mjölby kommun blir enklare att överblicka och sträckan mellan Ödeshög och Mjölby får fler avgångar och kortare restid.

Därför utvecklar vi kollektivtrafiken

Vårt uppdrag är att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till en hållbar framtid. Ju fler som reser kollektivt desto närmare kommer vi det målet. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken är så bra som möjligt för så många som möjligt.

För att kollektivtrafiken ska vara intressant som färdmedel krävs ett enkelt trafiksystem, bra utbud och snabba resor – vilket innebär raka färdvägar och färre hållplatser. Och för att kunna sätta in fler avgångar där många reser, kan vi behöva ta bort linjer och hållplatser där få reser.

Kollektivtrafik är mest hållbar där många reser tillsammans

Ett vanligt missförstånd är att kollektivtrafiken ska lösa allas resebehov, oavsett var man bor. Så enkelt är det dessvärre inte. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbart att trafikera med tomma bussar på sträckor där få reser. Därför kan vissa behöva använda till exempel cykel, moped eller bil för att ta sig till en större hållplats där vi erbjuder ett bra utbud av kollektivtrafik.

Oavsett om du pendlar, åker buss till fritidsaktiviteten eller bara någon enstaka gång har möjlighet att välja oss framför bilen – så hjälper du till att minska trycket i trafiken och på klimatet.

Varje resa räknas.