Dimmig soluppgång över åkrar och en buss längs en landsväg.

När du reser med oss gör du mer än bara ett klimatsmart val

Att resa med kollektivtrafiken är hållbart på flera sätt. Att det är bra för klimatet vet redan de flesta. Men visste du att det också är socialt och ekonomiskt hållbart?

Världen förändras, men att resa tillsammans är fortfarande överlägset när det kommer till hållbarhet. Oavsett om du pendlar, åker buss till fritidsaktiviteten eller bara någon enstaka gång väljer oss framför bilen – så hjälper du till att minska trycket i trafiken och på klimatet.

Valen vi gör, oavsett hur små de kan kännas i stunden spelar roll. Och när många människor gör små, smarta val, kan vi göra stor skillnad – tillsammans.

Kollektivtrafiken är socialt och ekonomiskt hållbar

Kollektivtrafiken knyter samman hela länet och bidrar till hela regionens utveckling. Tack vare den är det lättare för många att arbeta eller studera i en annan stad än den de bor i. Företagen har lättare att få tag i kompetens och arbetskraft när de kan anställa personal från en större arbetsmarknad. Det bidrar till ett starkare näringsliv och en högre sysselsättning vilket i sin tur är en del i att hela regionen utvecklas och växer.

Även de som inte reser kollektivt får ta del av de nyttor som kollektivtrafiken bidrar till. Ett starkt näringsliv, hög sysselsättning och en region som utvecklas är värdefullt för alla invånare.

Resenär på RC.jpg

Kollektivtrafiken bidrar också till valfrihet och jämlikhet i samhället. Den gör det möjligt för fler östgötar att få tillgång till utbildning, arbete och andra viktiga samhällsfunktioner, utan att behöva ha en egen bil. Till exempel kan barn och unga ta sig till fritidsaktiviteter utan att föräldrar eller någon annan skjutsar dem och de som inte har tillgång till bil har möjlighet att åka till vänner och familj.

Vårt samhälle präglas av mångfald och kollektivtrafiken bidrar till jämlikhet eftersom den är tillgänglig för alla – oavsett kön, ålder, identitet, bakgrund och eventuell funktionsvariation.

Det går också att se det som att kollektivtrafiken för samman människor, eftersom du här möter människor du kanske annars inte hade mött.

Sover på bussen.jpg

Miljömässig hållbarhet är mer än att minska trycket på klimatet

Förutom att kollektivtrafiken är fossilfri finns det fler faktorer som bidrar till ett bättre klimat. När vi reser många tillsammans i stället för var och en för sig i en bil blir det mer plats på vägarna. Det gör det lättare för alla att ta sig fram i städerna, även för de som inte reser med kollektivtrafiken. Då har vi möjlighet att låta parker och grönområden få vara just det i stället för att de ytorna används till att bygga fler vägar. Stadsmiljöerna blir helt enkelt trevligare. Dessutom blir det mindre buller och bättre luft ju färre fordon som rör sig i städerna. 

Visste du att ...

... om inte Östgötapendeln fanns skulle det behövas 2000 fler parkeringsplatser i Linköping, Norrköping och Motala.

... forskning visar att personer som reser med kollektivtrafik cyklar och går betydligt mer än de som reser med bil.

... en bilresa motsvarar 6 resor med buss och 1500 resor med tåg i klimatpåverkande utsläpp.