Tillgänglighets­redogörelse för Östgötatrafiken

På den här sidan beskriver vi hur väl webbplatsen och vår app för allmän kollektivtrafik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi tar även upp kända brister och hur vi planerar att åtgärda dem.

Det är viktigt för oss att våra digitala tjänster ska fungera så bra som möjligt för alla och vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra den digitala tillgängligheten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister men uppfyller till största delen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är vår app för allmän kollektivtrafik?

Appen Östgötatrafiken

I appen Östgötatrafiken söker du resor för den allmänna kollektivtrafiken och köper biljetter. Appen har vissa tillgänglighetsbrister men uppfyller till största delen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra webbplatsens och appen tillgänglighet. Har du upptäckt brister som vi inte beskriver här ber vi dig kontakta oss. Du kan kontakta oss via vårt webbformulär, du kan ringa oss på 0771-21 10 10 eller så kan du skicka post till oss. Skicka då ditt brev till:

AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

Kontakta tillsynsmyndigheten

Har du anmält en brist men fortsatt anser att vi inte uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Kända tillgänglighetsbrister

Hur vi testat

Webbplatsen ostgotatrafiken.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostgotatrafiken.se. Senaste bedömningen gjordes den 23 maj 2023. 

Dessutom använder vi tjänsten Siteimprove som kontinuerligt gör automatiska tester av webbplatsen och rapporterar fel.

Vi genomför även kontinuerliga tester med personer som har en funktionsnedsättning.

Appen Östgötatrafiken

En granskning av appen Skånetrafiken gjordes av konsultbolaget Funka under april 2021. Eftersom Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Blekingetrafiken har gemensam apputveckling, och apparna bara har marginella skillnader kan vi utgå från samma granskning för appen Östgötatrafiken.

Parallellt med Funkas granskning har flera användbarhetstester genomförts med personer som har en funktionsnedsättning. Vi har ett väl utvecklat samarbete med olika intresseorganisationer för att säkerställa att våra appar fungerar på bästa sätt för användarna.