Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Tillgänglighets­redogörelse för Östgötatrafiken

På den här sidan beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi tar även upp kända brister och hur vi planerar att åtgärda dem.

Det är viktigt för oss att våra digitala tjänster ska fungera så bra som möjligt för alla och vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra den digitala tillgängligheten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister men uppfyller till största delen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgängliga är våra appar?

Båda våra appar har vissa tillgänglighetsbrister. Ett arbete pågår med att åtgärda dessa brister. Målet är att båda ska vara tillgängliga och uppfylla lagkraven senaste 23 juni 2021 vilket är det datum då publika appar berörs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt brister som vi inte beskriver här ber vi dig kontakta oss. Du kan kontakta oss via vårt webbformulär, du kan ringa oss på 0771-21 10 10 eller så kan du skicka post till oss. Skicka då ditt brev till:

AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

Kontakta tillsynsmyndigheten

Har du anmält en brist men fortsatt anser att vi inte uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Kända brister på webbplatsen

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostgotatrafiken.se.

Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.