Ett naturligt val

Att resa med oss är ett bra sätt att bidra till minskade utsläpp och en bättre miljö, bland annat tack vare minskad trängsel i tätorterna. Alla våra bussar, spårvagnar och tåg körs idag med fossilfria drivmedel.

Stadsbussarna i Linköping, Norrköping och Motala, och även vissa landsbygdslinjer i dess närområden, körs på el eller biogas. På så vis minskas klimatpåverkan med runt 95 procent jämfört med fossil diesel.

Expressbussarna och landsbygdsbussarna drivs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). Det är ett fossilfritt drivmedel som framställs från slaktavfall och olika restprodukter och som minskar klimatpåverkan med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

Östgötapendeln drivs med el från förnybara källor som vatten- och vindkraft. Eldrivna tåg är ett av de mest miljövänliga sätt man kan resa på. De klimatpåverkande utsläppen är nära noll.

Spårvagnarna i Norrköping drivs också med el från förnybara källor som vatten- och vindkraft. Ett mer miljövänligt sätt att resa på är svårt att hitta.