Ett naturligt val

Att resa med oss är ett bra sätt att bidra till minskade utsläpp och bättre miljö. Alla våra bussar, spårvagnar och tåg kör med fossilfria drivmedel, och trängseln i tätorterna minskar. 

Stadsbussar i Linköping, Motala och Norrköping samt vissa landsbygdslinjer körs på el eller biogas. På så vis minskar klimatpåverkan med cirka 95 procent jämfört med fossil diesel.

Express- och landsbygdsbussar drivs med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), ett fossilfritt drivmedel framställt från slaktavfall och olika restprodukter som minskar klimatpåverkan med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

Spårvagnarna i Norrköping drivs med el från förnybara källor som vatten- och vindkraft. Ett mer miljövänligt sätt att resa på är svårt att hitta.

Östgötapendeln drivs också med el från förnybara källor, vilket gör den till ett av de mest miljövänliga transportsätten med nära noll klimatpåverkande utsläpp.