Styrelsen

Ordförande

Jan Sundström

Vice ordförande

Camilla Egberth

Ledamöter

Hans Lundin

Jörgen Pettersson

Kerstin Sagström

Patrik Stenlund

Claes Fritsch

Arbetstagarrepresentanter, Vision

Rosita Ericsson, ordinarie
Daniel Hermansson, ordinarie
Christine Hawkings Hagman, suppleant

Verkställande direktör

Johan Kindén