Styrelsen

Ordförande

Miko Månsson

Vice ordförande

Christian Gustavsson

Ledamöter

Jan Svensson
Simon Johansson
Kjell Fransson
Nils-Ingvar Graan
Maritha Hörsing

Arbetstagarrepresentanter, Vision

Rosita Ericsson, ordinarie
Daniel Hermansson, ordinarie
Christine Hawkings Hagman, suppleant
Sandra Hofstam, suppleant

Verkställande direktör

Sofia Malander