Att resa med färdtjänst

Resan kan ske med olika typer av fordon beroende på vilken servicenivå du har. Det är färdtjänsthandläggaren hos din kommun som beslutar vilken servicenivå du ska ha.

Restider

Klockan 06:00−01:00 alla dagar. 

Resor mellan kommuner går på fasta tider enligt tidtabell.

Stopp under resan

Några stopp på resan får inte göras. Undantag är besök på kyrkogård då ett stopp på 20 minuter är tillåtet. Det måste du meddela när du beställer din resa.

Resa utanför Östergötland

Du kan resa med färdtjänst till tre platser utanför länet – Tranås station, Eksjö station och Eksjö (Höglandssjukhuset). Om du vill fortsätta din resa från dessa hållplatser beställer du och betalar din resa själv.

Service/hjälpmedel för förflyttning

När du reser med färdtjänsten hämtar och lämnar föraren dig vid den entré som finns på markplan. Du får hjälp med säkerhetsbälte, om du har hjälpmedel för förflyttning samt bagage (två kollin om max 20 kilo). Om du behöver mer hjälp, så kallad utökad service, kan du ansöka om det hos din kommun. Om du byter till ett annat typ av hjälpmedel för förflyttning eller får behov av att sitta kvar i rullstol under resan är det viktigt att du meddelar handläggaren på kommunen om det, så att vi får in den uppgiften i vårt register.

Ledsagare

Det är färdtjänsthandläggaren hos din kommun som beslutar om du har rätt till ledsagare i färdtjänsten. Om du som har färdtjänst reser i den allmänna kollektivtrafiken har du rätt att ta med en ledsagare utan kostnad.

Medresenär

Du har rätt till en medresenär som stiger på och av vid samma adress som du. Medresenären betalar samma pris som du gör och kan inte använda sig av en periodbiljett. Om ditt hälsotillstånd vid en sjukresa kräver ledsagare så reser denne utan kostnad.

Barn

Förutom ledsagare och medresenär får du ta med dig barn på resan. De får följa med till och med det år de fyller 12 år. Antalet samtidigt medföljande barn, inklusive medresenär, är begränsat till tre (3). Barn betalar samma pris som du gör.

Hjälpmedel

För att kunna boka rätt fordon behöver vi veta vilken typ av hjälpmedel du använder. Om du byter hjälpmedel eller har behov av att sitta i rullstol under resan är det viktigt att du meddelar kommunens handläggare om det, så att vi får in uppgiften i vårt bokningssystem.

Husdjur

I mån av plats får du ta med husdjur utan kostnad. Husdjur ska placeras i bagageutrymmet i egen transportbur. Ledarhund eller annan servicehund får alltid följa med.