Återkommande resor

Du som reser på regelbundna dagar och tider under minst fem veckor kan beställa ”återkommande resor”.

Då vill vi ha din beställning minst fem arbetsdagar i förväg. Detsamma gäller om du vill göra en ändring.

Så här beställer du återkommande resor

Boende i Linköping
Telefonnummer: 013-21 12 00
E-post: RBC-LKP@ostgotatrafiken.se

Boende i Norrköping
Telefon: 011-18 14 00
E-post: RBC-NKP@ostgotatrafiken.se

Boende i övriga kommuner där vi ansvarar för den kommunala färdtjänsten
Telefon: 0142-140 00
E-post: RBC-FAST@ostgotatrafiken.se

Kommunöverskridande resor
Telefon: 0142-140 00
E-post: RBC-LFTJ@ostgotatrafiken.se

Skolskjuts Linköping
Telefon: 013-12 92 00
E-post: LKP-skolskjuts@ostgotatrafiken.se

Skolskjuts Norrköping
Telefon: 011-17 28 00
E-post: NKP-skolskjuts@ostgotatrafiken.se