Överklaga tilläggsavgift

Om du fått en tilläggsavgift och anser att du fått den på felaktiga grunder så kan du överklaga på två sätt.

Skicka din överklagan via vårt webbformulär eller skriv ett brev och posta till:

AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

En överklagan kan göras inom 10 dagar räknat från den dag då du fick tilläggsavgiften.

Det är viktigt att du anger vilket nummer din tilläggsavgift har. Du hittar numret på det kort du fick eller på den sida som du når via QR-koden på kortet.

Om du fått en betalningspåminnelse från Visma Financial Solutions AB utan att ha fått någon tilläggsavgift, uppge då tilläggsavgiftsnumret som står på fakturan när du överklagar.