Pressmeddelanden 2020

24 september - Skånetrafiken och Östgötatrafiken borde få ta täten i utvecklingen av det nya nationella biljettsystemet

Skånetrafiken och Östgötatrafiken välkomnar förslaget till nytt nationellt biljettsystem för den svenska kollektivtrafiken. Mycket av det som föreslås används redan i Skåne och Östergötland och skulle kunna skalas upp och användas på fler håll i landet. Dessutom skulle det spara resurser i en tid när svensk kollektivtrafik brottas med minskade intäkter.

Läs hela pressmeddelandet

13 augusti - Ny tilldelning i Östgötatrafikens upphandling av express- och regionbusstrafiken

Östgötatrafiken beslutar efter en ny utvärdering att på nytt tilldela kontrakt i
upphandlingen av express- och regionbusstrafik i Östergötland.

Kontrakt kommer att skrivas med Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB.

De nya avtalen träder i kraft den 12 december 2021 och gäller i 11 år.

Läs hela pressmeddelandet

25 februari - Så här gick det i kollektivtrafiken 2019

Under 2019 var Östgötatrafikens försäljning av enkelbiljetter, dygnsbiljetter,
30-dagarsbiljetter och årsbiljetter högre än någonsin tidigare. Kunderna är också fortsatt nöjda, både med Östgötatrafiken som helhet och med sin senaste resa.

Läs hela pressmeddelandet

30 januari - Upphandlingen av express- och regionbusstrafiken avgjord

Östgötatrafikens upphandling av express- och regionbusstrafik i Östergötland, för åren 2021–2032, är avgjord. Avtal kommer att skrivas med Grimslövsbuss AB. Det betyder att ett, för Östergötland, nytt trafikföretag tar över ansvaret för kollektivtrafiken på de regionala stråken i länet. De nya avtalen träder i kraft den 21 juni 2021 och gäller i 11 år. Avtalen är värda drygt 2,1 miljarder kronor.

Läs hela pressmeddelandet