Östgötatrafiken satsar på mobilt kundteam

För att snabbt få både gamla och nya resenärer att välja kollektivtrafiken framför bilen så snart restriktionerna släpper kommer Östgötatrafiken under hösten att ha ett mobilt team för kundtjänst som möter resenärer i hela länet.

Under pandemin har många resenärer avstått från att resa med kollektivtrafiken. Under samma period har Östgötatrafiken lanserat ett nytt biljett- och betalsystem, lagt om och förstärkt trafiken i länets två största städer samt lanserat ytterligare nyheter för kunderna. För att informera om alla nyheter och hjälpa fler kunder i hela länet att hitta till, eller tillbaka till, kollektivtrafiken prövar Östgötatrafiken nu detta nya grepp, som ett led i att anpassa kundtjänsten och mötet med kund efter nya behov.

– Vi har många kunder som hittat rätt i vår trafik och vårt nya biljettsystem även under pandemin, men vi måste fortsätta öka det hållbara resandet i länet och få fler att upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken säger Sofia Malander, VD på Östgötatrafiken.

– Därför kommer vi under hösten att ställa om delar av vår kundtjänstorganisation för att åka ut och möta våra kunder fysiskt i en mycket större utsträckning än tidigare, och på fler orter än Linköping och Norrköping, fortsätter Sofia Malander.

Kundteamet kommer att besöka samtliga av länets kommuner. Vilka platser som besöks och när kommer att kommuniceras löpande på Östgötatrafikens webbplats.

Under perioden 1 oktober till 31 december kommer Östgötatrafikens ordinarie kundcenter i Linköping och Norrköping vara stängda. Alla kundärenden och biljettfrågor kommer som tidigare att kunna hanteras av kundtjänst på telefon, via facebook/messenger eller något av de 45 försäljningsombuden.