Studentsamarbeten

Har du en idé som du tror kan bidra till Östgötatrafikens utveckling? Då vill vi gärna veta mer.

Vi är öppna för samarbeten med högskolor och universitet och vill gärna höra från dig som studerar och har ett intresse av kollektivtrafik, logistik och samhällsutveckling.

I dagsläget har vi inga färdiga exjobb eller inriktningar, utan tar gärna emot dina egna förslag. När vi fått in ditt förslag matchar vi det mot relevanta behov i verksamheten och återkommer om vi ser att det finns en möjlighet för oss att ta emot dig.

Ansök gärna om studentsamarbete några månader innan du planerar att börja. Vi svarar så fort som möjligt om det finns möjlighet för ett exjobb, annars sparar vi din ansökan för framtida behov.

Exempel på frågor vi kan utforska tillsammans

Användning av elasticitetstal

Hur kan elasticitetstal användas för att förutsäga effekter av pris- och utbudsförändringar inom kollektivtrafiken? Vad säger forskningen, hur hanteras detta i andra branscher och kan det överföras till vår verksamhet?

Och vilka effekter kan vi förvänta oss av en trafikförändring? Vad attraherar flest resenärer mellan punkt a och b, en kort resa som inkluderar byte eller en längre resa utan byte?

Genomföra mindre trafikutredningar

Undersöka potentialen för specifika stråk och ge underlag för framtida trafikutredningar. En sådan undersökning är värdefull input som ett förstudiematerial för framtida potentiella trafikutredningar.

Kollektivtrafik vid större handelsområden

Analysera förutsättningarna för kollektivtrafik vid större handelsområden med fokus på kundperspektiv och möjligheter till förbättringar. Hur ser kundens resebehov ut till dessa platser och hur långt är de villiga att gå från busshållplats till målpunkt?

Resor till nöjen

Hur viktigt är det att resan går snabbt när det är en resa till ett nöje? Och kan det kompletteras med trafiktekniska perspektiv (hållplatser och busskörfält med mera) för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken?

Resandeunderlag och landsbygdsturism

Identifiera behov och undersöka möjligheter för trafikutbud till turistområden där det idag saknas kollektivtrafik – exempelvis badplatser och naturreservat. Hur skulle ett trafikkoncept kunna se ut? Och hur kan vi koppla samman trafiken med landsbygdsturismen?