Studentsamarbeten

Har du en idé som du tror skulle kunna bidra till Östgötatrafikens utveckling? Då vill vi gärna veta mer.

Vi är öppna för olika typer av samarbeten med högskolor och universitet och tar dialogen vidare med studenter som är intresserade av kollektivtrafik, logistik och samhällsutveckling.  

I dagsläget har vi inga färdiga exjobb eller inriktningar, utan tar emot studenters egna förslag i mån av tid och resurser.  

När vi fått in ett förslag matchar vi det mot relevanta behov i verksamheten.

Vi ser gärna att du skickar din ansökan om studentsamarbete minst ett par månader innan tilltänkt period. Om verksamheten ser ett behov och har möjlighet att ta emot för exjobb, återkommer vi till dig för vidare dialog. I annat fall sparar vi gärna din ansökan för eventuellt kommande behov. Vårt svar kan därför dröja och vi hoppas på förståelse för detta. 

Exempel på frågor som vi skulle kunna arbeta vidare med

Hur kan användningen av elasticitetstal utvecklas?

Att vidare undersöka hur vi kan utveckla användningen av elasticitetstal, som används för att förutsäga effekter av exempelvis generella pris- och utbudsförändringar i kollektivtrafiken.

Till exempel undersöka vad forskningen säger om området. Hur arbetar andra branscher med detta och kan det överföras till vår verksamhet? Vilka effekter kan vi förvänta oss av en trafikförändring? Vad attraherar flest resenärer mellan punkt a och b, en kort resa som inkluderar byte eller en längre resa utan byte?

Genomföra mindre trafikutredningar

Det kan finnas frågor som rör specifika sträckningar som kan utredas närmare för att undersöka potentialen för nya stråk. En sådan undersökning är värdefull input som ett förstudiematerial för framtida potentiella trafikutredningar.

Förutsättningar för kollektivtrafik vid större handelsområden

Större handelsplatser har i dag generellt sett ett mindre utbud av kollektivtrafik. Om trafikutbudet rent teoretiskt skulle utökas, är det intressant att titta på frågan ur ett kundperspektiv.

Hur ser kundernas resebehov ut till dessa platser och hur långt är de villiga att gå från busshållplats till målpunkt? Det är också intressant att få reda på hur viktigt det är att resan går snabbt när det är en resa till ett nöje. Kan det också kompletteras med trafiktekniska perspektiv (hållplatser och busskörfält med mera) för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken?

Resandeunderlag och landsbygdsturism

Ibland framförs önskemål om ökat trafikutbud till vissa turiststråk (exempelvis badplatser och naturreservat i länet), där det i dag inte finns någon linjelagd kollektivtrafik. I de fallen är det intressant att titta på var behoven finns och hur stort behovet är. Om det finns ett underlag för resande – hur skulle trafikkonceptet kunna se ut? Hur kan vi i så fall förbättra kopplingen mellan vår trafik och landsbygdsturismen?