Skånetrafiken och Östgötatrafiken borde få ta täten i utvecklingen av det nya nationella biljettsystemet

Skånetrafiken och Östgötatrafiken välkomnar förslaget till nytt nationellt biljettsystem för den svenska kollektivtrafiken. Mycket av det som föreslås används redan i Skåne och Östergötland och skulle kunna skalas upp och användas på fler håll i landet. Dessutom skulle det spara resurser i en tid när svensk kollektivtrafik brottas med minskade intäkter.

I den statliga utredningen om ett nationellt biljettsystem slås det fast att Skånetrafikens och Östgötatrafikens gemensamma biljettsystem ligger i framkant inom svensk kollektivtrafik. Det biljettsystem som infördes i slutet av förra året i Skåne samt under 2020 i Östergötland följer på många punkter den väg som nu stakas ut i utredningen.

Skånetrafiken och Östgötatrafiken är till exempel ensamma i landet om att redan använda den gemensamma biljettstandarden BoB, ha ett IDF-baserat biljettsystem med biljettbärare samt ha möjligheten att blippa betalkort för att köpa biljett.

– Vi kan konstatera att det var helt rätt av Region Skåne och Skånetrafiken att våga utveckla ett nytt biljettsystem. Nu har vi fått ett kvitto på att vi ligger i framkant i branschen. Vårt biljettsystem kan skalas upp och användas av fler, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

– Vi är glada över att göra den här resan tillsammans med Skånetrafiken och utredningen visar att Östgötatrafiken har valt rätt väg. Om fler kan ta del av vårt gemensamma biljettsystem skulle hela kollektivtrafikbranschen spara både tid och resurser, säger Sofia Malander, VD Östgötatrafiken

Inte fler plastkort för våra kunder

Däremot tycker Skånetrafiken och Östgötatrafiken att utredningen fokuserar för mycket på ett gemensamt reskort. I Skåne köper nästan 80 procent sin biljett med Skånetrafikens app och den utvecklingen kommer fortsätta de närmaste åren. För den som inte reser med en app är möjligheten att blippa sitt betalkort en perfekt lösning som inte kräver några förberedelser.

Att behöva ha ännu ett plastkort för att kunna resa i Sverige ser vi som både ohållbart för miljön och försvårande för våra kunder. En mycket bättre lösning för våra kunder är att med till exempel Skånetrafikens eller Östgötatrafikens app kunna resa i SL:s system när man är på besök i Stockholmsområdet, eller omvänt. För den som inte vill resa med en app vore ett internationellt accepterat betalkort en mer naturlig biljettbärare än ett specifikt reskort.

Det här är fullt möjligt med BoB-standarden för biljetter, en nationell resesökmotor och harmoniserade affärsregler.

Staten behöver finansiera ett nationellt biljettsystem

Tvärt emot utredningen anser vi att staten fullt ut behöver finansiera fortsatt utveckling och införande av det nationella biljettsystemet enligt den så kallade finansieringsprincipen. De av coronapandemin redan hårt prövade regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör inte behöva bekosta ett nationellt system. Region Skåne och Region Östergötland har redan investerat cirka 350 miljoner kronor i ett nytt biljettsystem baserat på den standard som utgör grunden i det nationella biljettsystemet. Vi har tagit ansvar för vår del.

Bygg på det som redan är gjort

Det nya nationella biljettsystemet ska vara helt implementerat under 2023 och för att alla ska komma dit krävs det mycket arbete och investeringar för många av Sveriges regionala kollektivtrafikhuvudmän. Det kan inte vara klokt användande av skattemedel att varje aktör måste bygga sitt eget system. En möjlig lösning för staten vore att låta vårt utvecklade biljettsystem användas av fler.

– Det biljettsystem som redan används i Skåne, Blekinge och Östergötland är skalbart och uppfyller redan många av de krav som föreslås i utredningen. Att bygga på det som redan är gjort sänker kostnaden och skyndar på genomförandetakten. Vi skulle gärna hjälpa fler, understryker Sofia Malander VD Östgötatrafiken och Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Senast den 16 oktober kommer både Region Östergötland och Region Skåne lämna in sina synpunkter på utredningen.

För kontaktuppgifter, se pressmeddelandet.