Nu får 20 000 fler östgötar bättre kollektivtrafik

Den 15 augusti kommer många resenärer i Norrköping, Krokek, Finspång, Skärblacka, Söderköping samt omkringliggande orter som Västra Husby och Östra Ryd att få bättre kollektivtrafik med kortare restider och fler avgångar.

I mitten av juni gjordes en stor satsning på flera viktiga pendlingsstråk i östra Östergötland. I samband med att hösttidtabellen börjar gälla 15 augusti kommer effekten av förändringarna att märkas fullt ut. Flera nya linjer har lanserats där många bor, andra har rätats ut och fått färre stopp.

Målsättningen är en attraktiv kollektivtrafik med fler avgångar och förkortade restider. På sikt förväntas satsningarna resultera i 70 000 fler hållbara resor per år.

Satsningarna innebär bland annat att:

  • Krokek får en buss var 15:e minut till Norrköping under rusningstid och fler avgångar på kvällar och helger
  • Skärblacka får avgångar till Norrköping var 20:e minut under rusningstid och fler avgångar på kvällar och helger
  • Östra Ryd får en direktbuss till Norrköping och avgångar även på helgerna
  • Söderköping får en buss till Norrköping var 10:e minut under rusningstid
  • Finspång får två nya tätortslinjer och ännu fler avgångar till Norrköping än tidigare

Kollektivtrafikens uppdrag är att erbjuda hållbara resor för så många som möjligt, inom givna ekonomiska ramar. Det gör att trafiken regelbundet utvärderas. Ibland innebär det att fordon flyttas från ett område där få reser till ett område där kollektivtrafiken kan göra nytta för fler.

Genom att koncentrera trafiken till större knutpunkter går det att erbjuda tätare avgångar. Då blir kollektivtrafiken ett mer attraktivt resealternativ till bilen – för ännu fler. Och det förbättrar även attraktiviteten för kombinerat resande, där kollektivtrafiken kan kombineras med bil eller cykel på en del av sträckan.