Kommunöverskridande färdtjänst

Tillsvidare körs den kommunöverskridande färdtjänsten inte enligt någon tidtabell. Ring vår beställningscentral på 0771-71 10 20 för att beställa en resa.