Ny tidtabell 19 juni

Måndag 19 juni börjar sommarens tidtabell att gälla. Då sker också en del förändringar, främst i trafiken kring Finspång och i Mjölby.

Sök din resa och välj ett datum mellan 19 juni och 20 augusti för att se eventuella förändringar på din avgång.

I samband med den nya tidtabellen ändras några linjer. De större ändringarna kan du läsa om här.

Finspång

Bussarna kring Finspång omfördelas så vi kan erbjuda ett ökat utbud till fler. Framför allt får Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad fler avgångar.

Linje 415, 416 och 417 får även fler avgångar under helgen.

Linje 416 och 417

Linjerna passerar hållplatsen Siemens kontor.

Linje 416 slutar gå till Hävla på grund av för få resande och kör endast till Rejmyre.

Linje 413 och 414

Linje 413 och 414 slås ihop och blir nya linje 415. Den får en ny färdväg och går Finspång–Hällestad–Ljufallshammar–Grytgöl–Hällestad–Finspång.

Linje 415 kör inte sträckan Ljusfallshammar–Skönnarbo.

Till höstens tidtabell 21 augusti kommer nya linje 414 köra till Borggårdsskolan, en tur på morgonen och en på eftermiddagen, anpassad för skolelever.

Mjölby

Linje 356

Linjen tas bort på grund av för få resande. I stället hänvisar vi till servicelinje 357. Läs mer om servicelinjen och hur du bokar din resa.

Linje 655

Linjen får en extra tur på morgonen, samt att de tidigare avgångarna på helgen nu är ordinarie trafik och inte längre anropsstyrda.

Turerna till Sommen och Kungshögskolan tas bort på grund av för få resande och alla avgångar får nu samma färdväg mellan Mjölby och Boxholm.

Linköping

Linje 23 och 26

Linje 23 och 26 slås ihop till nya linje 26 och får fler avgångar.

Hållplatserna Maxi och Roxviksgatan läggs ner då nya linje 26 får en ny färdväg. Vi hänvisar i stället till hållplatserna Ikea och Roxtorpsgatan 3.

Norrköping

Linje 12

Hållplats Östra Ingelstad läggs ner på grund av för få resande. Vi hänvisar till hållplatserna Malmgatan eller Karlsro.

Österbymo

Linje 630 

Avgångstiderna på helgerna ändras, för att bättre passa arbetspendlare i Österbymo och Tranås.

Hållplatser som ändras

Hållplats Grytgöls vägkors byter namn till Hagvägen, Sonstorp.

Hållplats Pumphuset byter namn till Hammarn.