RFI – Request For Information

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder vår upphandlingsavdelning RFI – Request for information. Det innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat sig själva och dess varor och tjänster. Vi använder oss sedan av den informationen när vi utformar förfrågningsunderlaget i kommande upphandling.