Pressbilder

Här finns bilder som du som journalist gärna får använda. Vänligen uppge fotografen och att Östgötatrafiken är ägare av bilden om du använder den för publicering eller i andra offentliga sammanhang.