Spårarbete i Norrköping

Måndag 28 augusti påbörjar Norrköpings kommun ett arbete med att byta ut slitna spårvagnsspår och växlar. Arbetet påverkar både spårvagnslinje 2 och 3. Hållplatsläge D vid resecentrum flyttas tillfälligt.

Vissa sträckor på linje 2 och 3 ersätts med buss. Ersättningsbussarna kan ta andra vägar än spårvagnarna och hållplatser kan flyttas tillfälligt.

Läge D

Läge D vid resecentrum kan inte trafikeras av ersättningsbuss eller linje 11, 12, 13, 20 och 21. Tillfälliga hållplatser finns i närheten. 

Tänk på att bussarna har mindre plats för passagerare jämfört med spårvagnarna. Så var ute i god tid om du planerar att resa när många andra också gör det, om det visar sig att din avgång är fullsatt. 

Sök din resa i appen eller på webben för mer information om din avgång.

Tidplan för arbete och ersättningstrafik

Vecka 35 till 41 – spårarbete vid Norrköpings resecentrum

Ersättningsbussens färdväg är en kombination av linje 2 och 3 och trafikerar följande hållplatser:

 • Söder Tull
 • Spiran
 • Knäppingsborgsgatan
 • Rådhuset (endast mot resecentrum)
 • Norr Tull
 • Matteusskolan
 • Marielund
 • Hagaskolan
 • Breda vägen
 • Sandbyhov
 • Rågången
 • Slåttergatan
 • Eneby centrum
 • De Geersgatan
 • Heleneborgsgatan
 • Fridvalla.

Vecka 42 till 43 – spårarbete vid Vägträffen

Buss ersätter sträckan Söder Tull – Klockaretorpet, båda riktningar.