Spårarbete i Norrköping, hösten 2023

Måndag 16 oktober kan spårvagn åter trafikera Vidablick och Fridvalla då arbetet vid Norrköpings resecentrum är klart. Näst på tur att byta spår och växlar är Vägträffen och Sandtorp.

Vägträffen 16 – 24 oktober

Spårvagnslinje 3 ersätts med buss sträckan Söder Tull – Klockaretorpet. Ersättningsbussarna kör en annan färdväg än de brukar, på grund av arbete på Folkborgsvägen. Ersättningshållplatsen vid SMHI är avstängd och vi hänvisar till hållplats Frans Bloms gata på Gustaf Janzéns gata.

Ersättningsbuss kör enligt en särskild tidtabell som du hittar genom att söka din resa i appen eller på webben. 

Express- och landsbygdsbuss

Bussar som trafikerar Vägträffen får tillfällig färdväg via Almgatan och Odensgatan till och med 29 oktober. Detta på grund av spår- och hållplatsarbete.

Sandtorp – start i december

Med beräknad start 10 december ersätts spårvagnslinje 3 med buss sträckan Folkets park – Klockaretorpet.

Även här kör ersättningsbuss enligt en särskild tidtabell. Sök din resa i appen eller på webben för mer information om ersättningsbussar och hållplatser.

Arbetet vid Sandtorp beräknas pågå under större delen av 2024.