Spårändring i Mjölby

Från 13 november avgår Östgötapendeln återigen från spår 3A och 3B i Mjölby.

Trafikverkets ombyggnation av spår 6 i Mjölby skulle göra det enklare att byta pendeltåg. Våra tåg skulle mötas ”nos mot nos” och innebära en kortare sträcka att gå för våra resenärer.

Åter till spår 3A och 3B 

Detta har inte fungerat som det var tänkt och byten med Östgötapendeln i Mjölby har inte blivit så smidiga och snabba som vi hade hoppats. Därför återgår de pendeltåg som trafikerade spår 6 till att trafikera spår 3A och 3B från och med måndag 13 november.