Tilldelning av upphandlingar

Transdev tilldelas upphandling för Östgötapendeln

Östgötatrafikens upphandling av Östgötapendeln har avslutats. Kontrakt kommer att skrivas med Transdev Sverige AB. Det nya avtalet träder i kraft den 1 juni 2025 och gäller i 8 år med möjlig förlängning ytterligare 4 år.

Upphandlingen omfattar driftledning, operativ trafikplanering, fordonsunderhåll, ersättningstrafik samt kundvärdsfunktion. Uppdraget innebär också att Transdev Sverige AB är delaktig och proaktiv i den långsiktiga och strategiska utvecklingen av Östgötapendeln. 

Avtal tecknas tidigast fredag 9 februari 2024 eftersom det finns en lagstadgad avtalsspärr på tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats.

Vikbolands Taxi 160000 AB tilldelas upphandling för särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik 

Östgötatrafikens upphandling av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i taxiregistrerade fordon tilldelas Vikbolands Taxi 160000 AB.

Avtalen berör flera av länets kommuner men på olika sätt. I Kinda, Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala, och Vadstena ingår inomkommunal färdtjänst och skolskjuts. Avtalen för Boxholm, Ydre och Ödeshög omfattas däremot inte skolskjuts.

Samtliga avtal innefattar även kommunöverskridande färdtjänst, sjukresa och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i hela länet.  

Trafikstart är 1 juli 2025 och avtalen gäller i sex år utan möjlighet till förlängning.

Avtal tecknas tidigast den 9 februari 2024, då det finns en lagstadgad avtalsspärr på tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats.