Nya biljettpriser 1 februari 2024

Den 1 februari justeras våra biljettpriser. Priserna höjs med i genomsnitt fem procent, men skiljer sig åt beroende på typ av biljett.

Inför varje nytt år ser vi över våra biljettpriser. Priserna justeras utifrån kostnader och Region Östergötlands bidrag av skattemedel till kollektivtrafiken i Östergötland.

Region Östergötland har i nuläget en ansträngd ekonomi och har mot bakgrund av det beslutat om besparingskrav på kollektivtrafiken, vilket innebär att Östgötatrafiken får ett mindre bidrag av skattemedel 2024 än de senaste åren. Samtidigt har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat kraftigt.

Priset på biljett till närtrafiken och skärgårdstrafiken är oförändrat. Och biljetter köpta före 1 februari påverkas inte av prisjusteringen. 

Prislista från 1 februari 2024 hittar du här.