Nu blir tilläggsavgifterna digitala

Handskrivna lappar är ett minne blott – nu blir tilläggsavgifterna digitala.

För att enklare och säkrare kunna sköta tilläggsavgifterna har vi utvecklat en digital hantering av dem. Varje kontroll går därför snabbare, vilket påverkar trafiken mindre.

Alla uppgifter om identitet och detaljer kring resan registreras digitalt i den handhållna enhet som kontrollgruppen använder. Den som rest utan giltig biljett får endast ett kort med information och länkar om hur tilläggsavgiften ska betalas.

I och med förändringen kommer inte längre den aktuella resans pris läggas till tilläggsavgiften, så som det varit tidigare. Den som nu får en tilläggsavgift kan därför inte resa vidare genom att visa upp betalningsavin, utan behöver lösa en ny biljett.