Ändringar för hållplats Stortorget

I samband med den nya tidtabellen 11 december läggs läge A och B på hållplats Stortorget i Norrköping ned.

Resenärer hävisas till hållplats Gustaf Adolfsplan (nytt namn för tidigare hållplats Centralbadet).

Läge C för hållplats Stortorget byter namn till A och läge D byter namn till B.